Meny

Senterpartiet planlegger for framtida.

Sist endret: 16 03 2017

SP PLANLEGGER FOR FRAMTIDA.

 

Marius Hansen, Høyre i fylkestinget er en dristig person. Han argumenterer som om distriktene ikke forstår sitt eget beste. – Avisa Nordland 9. januar.

For det første representerer Hansen et parti som fra regjering og storting har redusert driftsrammene med store beløp. Fylkesråd fra Høyre, Beate Bø Nilsen, har beregnet at fram til 2018 kan fylkeskommunen få en utfordring på om lag 500 millioner kr. Det kommer av lavere overføringer og dyrere innkjøp av tjenester.

Dette mener Høyre kan løses ved å redusere tilbudet til folk og samfunn langs kysten. Busser, hurtigbåter og ferjer skal bli betydelig dyrere. Fra 2016 skal produksjonen, ja kanskje hele samband bli redusert/avviklet. Hurtigbåtene skal ikke ta gods som før. Små samfunn skal miste anløp. Dette er noe av grunnen til kystaksjonen som kaller seg «Nok er nok».

Når da Fylkesrådet, bestående av Høyre, Arbeiderpartiet og Krf legger seg på ei overforsiktig linje, som undertegnede har benevnt som «pessimisme», avviser Hansen dette som gambling med framtida. Nå blir det samfunn langs hele Nordlandskysten som må betale prisen for høyrepolitikk.

Det blir dyrere og vanskeligere med pendling. Næringsvirksomhet blir vanskeligere. Fylkeskommunen snakker i andre sammenhenger om hvor viktig det er med reiseliv. Er det bare floskler og vakre ord?

 Renteberegningene er bare en liten del av dette. Fylkeskommunen har et rentefond. Det er for så vidt ok. Men å budsjettere med 4 % rente er å være overforsiktig. Når nå signalrenta er 1,25 % og bankene tilbyr rente til under 2,5 %, burde det være forsvarlig å budsjettere med 3 % som Sp foreslo.

«Alle» økonomer jeg har lest, mener det går flere år før renta blir det dobbelte, altså 5-6 %.

Eller har Marius Hansen og Høyre informasjon som ikke er kommet til økonomene ved DN, Norges Bank og andre banker?

Faktisk er det Høyre som er med å «gamble» med framtida.

Nordland er et distriktsfylke, der mange bor på øyer, inne i fjorder og i innlandsbygder. Der foregår en betydelig produksjon, f.eks. lakseoppdrett, fiskeri, landbruk og turisme.

Det må fylkeskommunen ta inn over seg.

Til høsten er det valg. Da får folk velge hvilke politiske løsninger de vil stemme på.

 For Sp er distriktspolitikk det viktigste. Det er å planlegge for framtida. Det er viktig.

 

 Jon Tørset, Gruppeleder for Senterpartiet.