Meny
Bli medlem

Senterpartiet satser 1 milliard mer på skog

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet lanserer i forbindelse med sitt alternative statsbudsjett, en rekke tiltak for å nå målet om mer skog for et bedre klima. Satsingen er til sammen på 1 mrd, som skal bedre skogprofilen i forslaget til statsbudsjett.

- Skogen er en unik ressurs som gir store muligheter, både for klimaet, for verdiskapingen og for distriktsutvikling, sier Marit Arnstad, som er Senterpartiets medlem i Energi og miljøkomiteen. - Skogpolitikken er systematisk nedprioritert i regjeringen sitt budsjettforslag. Det mener jeg er å se bort fra en av de viktigste løsningene på klimautfordringene, sier Arnstad.

Skogen er ved siden av hav den viktigste kilden til å binde karbon. I Norge binder skogen omtrent halvparten av CO2-utslippene, 25-30 mill. tonn CO2 årlig. I tillegg til å ha en positiv effekt på klimaet vi økt bruk av skog i klimaøyemed også bidra til sysselsetting, næringsutvikling og muligheter for eksport av teknologi.

Senterpartiet foreslår derfor i sitt alternative budsjett for 2015 en rekke tiltak for bedre å utnytte skogen som klimaressurs.

- Skog gir store muligheter for verdiskaping i hele Norge. Biodrivstoff er en mulighet, og å bruke mer tre til byggematerialer vil være et svært viktig tiltak næringstiltak. Bruk av tre gir ny verdiskaping, lavere utslipp og spennende bygninger, sier Geir Pollestad, leder i næringskomiteen på Stortinget.

- At skogen er en del av klimaløsningen er hevet over enhver tvil. Ambisjonene vedtok Stortinget i klimaforliket. Fortsetter regjeringa å ignorere skogen, vil både klimamålene og skogen råtne på rot, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet og medlem i Finanskomiteen.

Senterpartiet foreslår derfor i sitt alternative budsjett for 2015 en rekke tiltak for bedre å utnytte skogen som klimaressurs:

-          400 mill til å fjerne veibruksavgift på 2.generasjons biodrivstoff. (Ny post)

-          500 mill til Miljøteknologiordningen (Økning på 270 mill sammenlignet med regjeringens forslag)

-          341 mill til frivillig skogvern (Økning på 220 mill sammenlignet med regjeringens forslag)

-          70 mill til Trebasert innovasjonsprogram som forvaltes av Innovasjon Norge (Økning på 50 mill sammenlignet med regjeringens forslag)

-          33 mill til skogplanting Norge (Økning på 30 mill sammenlignet med regjeringens forslag)

-          70 mill til tilskudd til skog, klima og energitiltak, bla energiflisordningen (Økning på 30 mill sammenlignet med regjeringens forslag)

Sum: 1 milliard i satsing på skog som klimatiltak i Senterpartiets alternative statsbudsjett