Meny
Bli medlem

Senterpartiet sier Nei til å legge ned Buskerud

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Ap, Høyre, Frp, KrF og Venstre stemte i fylkestinget for å legge ned Buskerud fylke. Senterpartiet foreslo at Buskerud bør bestå som eget fylke.

Senterpartiet sier Nei til å legge ned Buskerud.

 

Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Krf og Venstre stemte i fylkestinget for å legge ned Buskerud fylke.

 

Senterpartiet fremmet følgende forslag:

1. Fylkestinget mener Buskerud fylke bør bestå som eget fylke, og vil innrette sitt videre arbeid i henhold til dette.

 

2. Fylkestinget mener at Buskerud er i stand til å løse både nåværende og fremtidige oppgaver med dagens grenser.

 

3. Fylkestinget vil advare mot å slå sammen fylker mot fylkestingenes vilje.

 

4. Fylkestinget i Buskerud er klare til å ta på seg nye oppgaver med dagens grenser og oppfordrer staten til

blant annet å overføre følgende oppgaver:

  • Sams veiadministrasjon
  • Styrke virkemiddelapparatet innen næringsutvikling
  • Utviklings- og skjønnsoppgave som i dag ligger hos fylkesmannen
  • Oppgaver innenfor miljø og klima
  • Styrke virkemiddelapparat innen kultur

 

SV støttet Senterpartiets forslag i sin helhet. Flertallet i fylkestinget legger opp til en sentralisering av makt, tjenester, arbeidsplasser og utvikling av Buskerud.

Den folkevalgte makta svekkes, det kan ikke vi være med på sier fylkesvaraordfører Olav Skinnes.