Meny

Senterpartiet sterkt kritisk til å lefle med Suvereniteten

Sist endret: 16 03 2017

Senterpartiet er sterkt kritisk til at Stortinget skal bruke så kort tid på å behandle den største beslutningen om overføring av norsk suverenitet siden EØS-avtalen ble iinngått.

                

 

 

 

Noe av det aller mest alvorlige vi som folkevalgte kan gjøre, er å avgi nasjonal suverenitet. I slike beslutninger må vi ha et langsiktig perspektiv. Vi må ikke fatte hasteavgjørelser som kan ha utilsiktede og store konsekvenser noen år fram i tid. Det store bildet er at Norge har klart seg bedre gjennom den siste finanskrisen enn de fleste andre land, spesielt flere av EU-landene.

I Norge har vi også fått lærdom av erfaringene med kontroll og tilsyn med bankene under den bankkrisen som var for 25 år siden. Jeg vil minne om at Finanskriseutvalget understreket betydningen av at Norge selv kan velge å operere med strengere regler enn EU-systemet.

Da finanskomiteen nylig avholdt høring om Finanstilsynet, kunne verken finansministeren eller lederen av Finans-Norge gi ett eneste eksempel på at manglende norsk tilslutning til EUs finanstilsyn har skapt problemer for norske bedrifter. Saken har nå versert i EØS-systemet i over fem år. På tross av dette kunne lederen av Finans-Norge meddele at norske finansforetak fortsatt mottas på pragmatisk vis i EU-systemet.

Norge har et svært annerledes penge-politisk regime enn EU. EU er en valutaunion uten en tilhørende finansiell union. Dette har skapt utfordringer som Norge ikke møter, og som vi må være helt sikre på at vi ikke trekkes inn i. Det er svært alvorlig om 3/4 på Stortinget velger å ha det så travelt i denne saken. Men en fristilling av representanter mandag 13. juni kan vippe voteringsutfallet i mindretallets favør, og utsette saken.

 


Siv Mossleth
Gruppeleder