Meny
Bli medlem

- Senterpartiet styrker fylkesveiene i Vestfold

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringa, med Sp-statsråd Marit Arnstad i spissen, fremmer nå forslag om å øke vedlikeholdet til fylkesveier, ekstraordinært med 17,5 milliarder kroner i de neste 10 år.

Etterslepet i vedlikeholdet er framkommet gjennom flere 10-år, gjennom ulike regjeringer og ulike politiske regimer i fylkene.

Dette er et godt signal, også til Vestfoldsamfunnet, sier Senterpartiets 1. kandidat i Vestfold, Katrine Kleveland, og Øyvind Hunskaar, gruppeleder i Fylkestinget. Ingen tidligere regjeringer har tidligere vist handling og satt dette spørsmål reelt på dagsordenen. Og dette kommer i tillegg til den sterke satsing på samferdsel som denne regjeringa har vist, i sterk kontrast til regjeringer fram til 2005.

Innbyggere og næringsliv i Vestfold trenger bedre fylkesveier. Fylkesveiene er folks hverdagsveier og alle som ferdes merker daglig etterslepet.

Vi vet at Vestfolds andel av denne ekstrapotten ikke løser alle behov i Vestfold. Men det er en god begynnelse, og på høy tid, sier Kleveland og Hunskaar, fra Senterpartiets landsmøte i Loen.

Kontaktinformasjon for denne pressemeldingen:
Førstekandidat i Vestfold, Kathrine Kleveland, 92 82 51 62, [email protected]
Gruppeleder i Fylkestinget, Øyvind Hunskaar,   917 39 027, [email protected]