Meny
Bli medlem

Senterpartiet styrker kommunene, lærlinger, middelalderkirker og matproduksjon

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
-Dette budsjettet er praktisk, framtidsrettet og offensivt. Samtidig tar vi med oss historien blant annet gjennom satsing på å bevare Vestfolds mange middelalderkirker, sier leder i Vestfold Senterparti, Kathrine Kleveland.

 

-Senterpartiet vil i sitt alternative budsjett styrke Vestfoldkommunene med 145 millioner mer i 2016 enn regjeringens opplegg. Senterpartiet prioriterer lokaldemokrati og kommunene, og viser det i budsjettet, fortsetter Kleveland.

-Vestfold har mange middelalderkirker og Vestfold Senterparti er glad for at budsjettet viser styrking av Riksantikvarens tilskuddsordning til bygninger og anlegg fra middelalderen med en nasjonal satsing på 30 mill. kroner. Dette inkluderer et nytt bevaringsprogram for særlig viktige middelalderkirker i stein.

-Vestfold produserer blant annet 27% av landets grønnsaker og økte investeringsmidler til landbruket med 150 millioner kroner i nasjonal satsing vil være av stor betydning for Vestfold.

-Ellers satser Senterpartiet på læringer ved å redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger, og gå i mot regjeringens forslag om behovsprøving av bostipend for lærlinger mot lærlingeinntekt og økt tilskudd til lærlinger og lærekandidater med særskilte behov, avslutter Kleveland.