Meny
Bli medlem

Senterpartiet styrker Oppland

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Senterpartiet presenterer i dag sitt alternative statsbudsjett. Det viser klart og tydelig at vi vil ta landet i en annen retning enn dagens regjering gjør. Det viser også hvorfor Oppland trenger senterpartirepresentanter på Stortinget.

Senterpartiet er motstander av dagens utvikling som over tid skaper store sosiale forskjeller. De sosiale forskjellene vil få et klart geografisk preg der ressurser flyttes til de store byområdene, mens distriktene blir tappet for arbeidsplasser, velferdstjenester og innbyggere. Med Senterpartiets alternativ får kommunene i Oppland 67,5 millioner kroner mer enn med regjeringens opplegg, det gjør vi for å sikre at kommunene kan gi gode tjenester til innbyggerne.

Senterpartiet vil også gi Oppland fylkeskommune 31,9 millioner mer til regional utvikling enn i regjeringens opplegg. Disse pengene gjør blant annet at fylkeskommunen raskt kan bidra i kommuner som mistet arbeidsplasser, og får behov for omstilling, det bidrar til flere arbeidsplasser i distrikts-Norge og at bedrifter i distrikts-Norge får hjelp til oppbygging og utvikling. Dette er en treffsikker ordning for å skape arbeidsplasser i hele landet.

En grønn omlegging av næringslivet vil kunne bli en betydelig styrke for Norge. Derfor legger Senterpartiet opp til en kraftigere satsing på miljøteknologi enn regjeringen gjør. Senterpartiet foreslår også 40 millioner kroner til oppstart av en ny bioøkonomiordning hos Innovasjon Norge, til produkter utover energiformål. Vi venter også utålmodig på regjeringens svært forsinkede bioøkonomistrategi og har foreløpig satt av 50 millioner kroner til konkret oppfølging av denne. Hvordan disse midlene skal brukes, vil avhenge av hvordan bioøkonomistrategien ser ut når den til slutt kommer til Stortinget