Meny
Bli medlem

Senterpartiet tar hele Nord-Trøndelag i bruk

Sist endret: 27.09.2020
Alle bor i en kommune. Gjennom hele livet får du kommunale tjenester, alt fra helsesøster/jordmor, barnehage, skole, helsestasjon, hjemmehjelp, og til sykehjemsplass.

Senterpartiet er opptatt av at disse tjenestene skal være gode for alle innbyggerne i Nord-Trøndelag og vil styrke kommunene sin økonomi.

For å sikre gode tilbud til hver enkelt, må avstanden fra de som styrer kommunen til de som skal ha nytte av tjenestene være liten. Senterpartiet mener derfor at kommunesammenslåing skal være frivillig.

Senterpartiet vil føre en samferdselspolitikk som gir effektiv transport av varer og folk.  Nord-Trøndelag er et stort fylke. Med vei, bane, bredbånd og annen infrastruktur reduserer vi avstandene. Når vi investerer mye i samferdsel må vi også få mest mulig igjen for hver eneste krone. Planleggingstiden skal ned, gjennomføringen skal bli mer rasjonell, utbyggingen skal bli mer sammenhengende.

Senterpartiet vil styrke og utvikle matfylket Nord-Trøndelag. Den unike variasjonen av lokalmatprodukter vi har må ivaretas og utvikles videre. Senterpartiet vil føre en landbrukspolitikk som gir grunnlag for økt matproduksjon. Inntektsforskjellen mellom matprodusenter og andre grupper i samfunnet må utjevnes.

Gjennom aktiv bruk tar vi bedre vare på naturen, bidrar til å holde kulturlandskapet åpent og produksjon av trygg og god mat.