Meny
Bli medlem

Senterpartiet tar kampen mot mobbing

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
En tillitsvalgt i Senterpartiet har i den senere tid blitt utsatt for grov hets og mobbing fra enkeltpersoner og medier. Dette har blant annet forgått gjennom sosiale medier og en lokal radiosending. Senterpartiet mener at mobbing er en av de største helsemessige utfordringene i dag, sier partiets landsstyre i en uttalelse.

Uttalelse vedtatt av landsstyremøtet i Senterpartiet 11. februar 2013:

 

Senterpartiet tar kampen mot mobbing

En tillitsvalgt i Senterpartiet har i den senere tid blitt utsatt for grov hets og mobbing fra enkeltpersoner og medier. Dette har blant annet forgått gjennom sosiale medier og en lokal radiosending. 

Senterpartiet mener at mobbing er en av de største helsemessige utfordringene i dag.  Særlig gjelder dette blant barn og ungdom. Vi vil arbeide for at Norge skal være verdens beste land å vokse opp og bo i. Det skal være plass til alle, uavhengig av funksjonsnivå.

 For å få til det må det psykiske helsevernet rettet mot barn og unge styrkes. Enda viktigere er forebygging gjennom å kjempe for holdninger som stopper mobbing og hets. Her står familien, skolen, og idretts- og organisasjonslivet sentralt.

Senterpartiet mener at mangfold i befolkningen er en styrke, og vil invitere alle til aktiv deltagelse i utdanning, arbeidsliv, kulturliv, politikk og samfunnsliv forøvrig.