Meny
Bli medlem

Senterpartiet til kamp for fortsatt trygg mat

Sist endret: 27.09.2020
Norge har heldigvis et langt lavere forbruk av antibiotika i matproduksjonen enn de fleste andre land i verden, men også her hjemme må vi sette inn tiltak for å bekjempe antibiotikaresistente bakterier, skriver Geir Pollestad.

Av Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet og leder av næringskomiteen.

Antibiotikaresistens er et økende problem både globalt og i Norge. Når bakterier ikke lengre kan bekjempes med antibiotika så er vi ille ute. Langvarig og overdreven bruk av antibiotika til så vel mennesker som dyr, har bidratt til at bakteriene har blitt immune mot disse livsviktige medisinene. I de siste 10-20 årene har det skjedd en dramatisk økning i forekomst av antibiotikaresistente bakterier. Dette er en trussel på linje med terror og klimaendringer. En rapport anslo at det i 2007 døde 25 000 mennesker av infeksjoner med resistente bakterier i EU/EØS-området.

Rundt 15 % av den totale mengden antibiotika som brukes i Norge går til dyr og fisk. Norge har heldigvis et langt lavere forbruk av antibiotika i matproduksjonen enn de fleste andre land i verden, men også her hjemme må vi sette inn tiltak for å bekjempe antibiotikaresistente bakterier.

En ekspertgruppe har levert en rapport om antibiotikaresistens. Nå har Senterpartiet fulgt opp med forslag i Stortinget om at regjeringen må legge frem en konkret handlingsplan i løpet av våren 2015. Vi mener det trengs et sett av tiltak: gårdene må ikke bli større før vi har utredet konsekvensene, kontrollen med import av dyr må skjerpes, det må stilles krav om kontroll av utenlandske arbeidere og antibiotikabruken må reduseres ytterligere.

Norske forbrukere skal få verdens tryggeste mat. Da må myndighetene, i samarbeid med landbruksnæringen, følge opp med handling. Senterpartiets forslag i stortinget er et godt utgangspunkt for det arbeidet.