Meny
Bli medlem

Senterpartiet tilbake til Sørlandsbenken

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet har store ambisjoner for stortingsvalget både i Agder og resten av landet, i dag lar vi startskuddet gå for den lange valgkampen fram mot 11. september 2017.

 

Den blå-blå regjeringa har vist at sentralisering, liberalisering og privatisering er viktigere for dem enn hensynet til velferd, miljø, folkevilje og eierskap til norske ressurser. Sentraliseringsiveren ser vi tydelig i det store presset mot kommunesammenslåinger på tvers av folkeviljen.

Senterpartiet i Agder respekterer de vedtak som er fattet i de enkelte kommunestyrer, og vil kjempe mot tvangssammenslåinger. Vi vil arbeide for gode rammebetingelser for kommunene med den strukturen vi har i dag. og med den vi kan få dersom kommuner i fremtiden ønsker å slå seg sammen med sine naboer.

Senterpartiet står opp for lokalsykehus, heimevernet, og et politi som er nær folk og spiller på lag med lokalsamfunnet. Vi vil jobbe for et grønnere samfunn, der utnyttelse av tre til bygging og videreforedling både gavner miljøet og skaper arbeidsplasser.

Den gode lokalproduserte maten i Agder skal vi løfte opp og fram! Det skal fortsatt lages smør i Setesdal og dyrkes gulrot i Søgne. Det skal produseres mat på både små og store bruk, slik at vi alle kan nyte godt av sunn og lokalprodusert mat. For å få til dette må vi ta vare på matjorda slik at vi sikrer god norsk mat også for framtidige generasjoner.

Senterpartiet står samlet i valgkampen vi har foran oss. Vi vil ha et skifte i norsk politikk, og vi vil tilbake i regjering. Framtiden kommer ikke, den skapes.

Vi er klare!