Meny
Bli medlem

Senterpartiet vil endre fraværsreglene

Sist endret: 27.09.2020
Vi ønsker å gi foreldre og skolene mer tillit til å utforme reglene om fravær. Senterpartiet har derfor fremmet forslag i Stortinget om at egenmelding fra foreldre/foresatte eller myndige elever skal være gyldig dokumentasjon ved sykdom og andre velferdsgrunner i inntil tre dager, sier Anne Tingelstad Wøien, 2. nestleder kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Fraværsgrensen har som formål å redusere udokumentert fravær, men allerede få uker etter at forskriften trådte i kraft har de nye reglene ført til mye usikkerhet, merarbeid og ulik praksis. Eksempler fra mange skoler og stor pågang hos fastlegene, viser at fraværsgrensen har gitt utilsiktede og uheldige konsekvenser. Elever uten behov for medisinsk behandling strømmer til fastlegene for å få legeerklæringer for sykdom som ikke krever behandling. Forskriften fører dermed til at legene får mindre tid til å ta seg av pasienter som faktisk trenger behandling. Vi ønsker ikke at helsetjenesten skal bruke dyrebar tid på unødvendig papirarbeid og sykmeldinger. Derfor har vi foreslått å endre på innretningen så fort det lar seg gjøre.

Senterpartiet har derfor fremmet forslag i Stortinget om at egenmelding fra foreldre/foresatte eller myndige elever skal være gyldig dokumentasjon ved sykdom og andre velferdsgrunner i inntil tre dager. I tillegg skal skolene tillegges myndighet til å utvise skjønn i enkelttilfeller. Det gjelder også om de ønsker å godkjenne den obligatoriske delen av kjøreopplæringen slik at denne ikke skal påvirke vurderingsgrunnlaget.

Vi ønsker å gi foreldre og skolene mer tillit til å utforme reglene om fravær. Det er både fornuftig og økonomisk lønnsomt å gjøre ordningen mer tillitsbasert enn i dag. Ulik praktisering av regelverket fører til ulik behandling av ellers like tilfeller. Det mener vi er uheldig for elevene og bidrar til å skape unødvendig usikkerhet. Derfor håper Senterpartiet at et flertall på Stortinget vil støtte vårt forslag om et mer smidig og fornuftig regelverk.