Meny
Bli medlem

Senterpartiet vil ha fortgang i ulvepolitikken

Sist endret: 27.09.2020
I dag fremmer Senterpartiet fire forslag om ulveforvaltning i Stortinget. ? Jeg vil beskrive situasjonen som prekær, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Både beitenæring og folks livskvalitet blir sterkt berørt. Når folk rammes av storsamfunnets ønske om å ha ulv i Norge, må vi ta ansvar for å gjøre belastningen minst mulig. I mitt hjemfylke Hedmark ser jeg at det er stort behov for å sette inn tiltak, sier Vedum.

 
I forslaget går Senterpartiet inn for at det skal drives lisensjakt i ulvesona, og at det innenfor beiteområdene i beitesesongen utenfor ulvesona skal være fellingstillatelse uten forutgående søknad.
 
Et eget utvalg har vurdert ulvesona. Disse leverte sin rapport i oktober 2012. Regjeringen har utarbeidet «Faggrunnlag om bestandsmål for ulv og ulvesone», men har ikke kommet med eller varslet sak til Stortinget om ulveforvaltning. Senterpartiet velger derfor å fremme disse forslagene for å avhjelpe situasjonen som mange opplever som svært krevende.
 
-              Vi mener at dette er nødvendig for å opprettholde beitenæringene, produsere mer mat og ta vare på kulturlandskapet, sier leder i næringskomiteen Geir Pollestad.
 
I rovviltforliket fra 2011 står det at det senest i løpet av 2013 skal fastsettes et nytt bestandsmål for ulv hvor grenserevirene teller med en faktor på 0,5. Forslaget innebærer at ulv som både oppholder seg i Norge og Sverige, skal inngå i bestandsmålet. Senterpartiet går også inn for at lisensfellingsperioden skal være den samme innenfor og utenfor ulvesona - 1. oktober til 31. mars.