Meny
Bli medlem

Senterpartiet vil sikre kornlager

Sist endret: 27.09.2020
Etter at regjeringa har nektet å gripe inn i det statseide selskapet Cermaqs ønske om å selge Stavanger Havnesilo, fremmer Senterpartiet nå forslag i Stortinget om å opprettholde Stavanger havnesilo som kornlager.

Det har den siste tiden blitt kjent at Cermaq ønsker å selge Stavanger Havnesilo. Anlegget har en lagringskapasitet som tilsvarer den årlige importen av matkorn til Norge. Da ordningen med beredskapslager ble avviklet, dekket dette anlegget en stor del av det norske beredskapslageret.

Sammen med resten av verdens befolkning er vi avhengige av overskuddet fra kornproduksjonen i 3-4 store eksportland. Knapphet på korn kan raskt bli en realitet. Varmere  og våtere klima både mindre volum og dårligere kvalitet. Internasjonalt har høyere oljepris medført at mer mat blir brukt til biodrivstoff. En større middelklasse har i mange land økt etterspørselen ytterligere.

-  Det vil være meningsløst å selge den eiendommen som egner seg best som kornlager i hele Norge. Dersom regjeringen mener alvor med en utredning om beredskapslager for korn kan den ikke samtidig ødelegge muligheten for å etablere et slikt lager ved å tillate salg av Stavanger Kornsilo, sier Marit Arnstad, leder i Næringskomiteen.

Den rødgrønne regjeringen foreslo i statsbudsjett for 2014 å gjeninnføre et beredskapslager i Norge. Dette ble avvist av den nye regjeringen, som heller ville utrede saken på ny.

- Blir anlegget solgt og revet til fordel for leiligheter, vil det minimere muligheten til å reetablere et beredskapslager, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Rogaland. - Uroen i Ukraina førte umiddelbart til at kornprisene på de internasjonale råvarebørsene gikk kraftig opp. Det er lite som skal til før verdens matforsyning blir svekket, sier Pollestad.

Etter at regjeringa har nektet å gripe inn i saken, fremmer Senterpartiet nå forslag i Stortinget om å opprettholde Stavanger havnesilo som kornlager.

- Beredskap handler om å tenke det utenkelige, sier Trygve Slagsvold Vedum, fungerende parlamentarisk leder i Senterpartiet. Vi har et ansvar for å tenke på risiko, trygghet og beredskap. Uventa hendelser kan ramme kornforsyningen, sier Vedum.