Meny

Senterpartiet vil styrke fylkeskommunen!

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Fylkestingsgruppa har studert regionmeldinga nøye og kommet til sin konklusjon; Senterpartiet ser det ikke hensiktsmessig å fortsette arbeidet knyttet til fylkessammenslåing.

Senterpartiet vil styrke fylkeskommunen!

Fylkestinget i Buskerud behandlet i dag sak om videre prosess knyttet til regionreform med bakgrunn i Stortingsmelding 22 (2015-2016) om nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver.
Senterpartiet ser det ikke hensiktsmessig å fortsette arbeidet knyttet til fylkessammenslåing. Senterpartiets fylkestingsgruppe har studert regionmeldinga nøye og kommet til sin konklusjon.

Vi registrerer at regjeringen ikke viser reell vilje til å overføre nye, store oppgaver til det regionale nivået, som Buskerud ikke kan løse med dagens fylkesgrenser. Det synes som at regjeringen utelukkende har som formål å svekke det regionale folkevalgte nivået gjennom å endre grenser, sier fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp).

Senterpartiet mener det lite fornuftig bruk av offentlige midler, ressurser, tid og kapasitet på noe som i realiteten kun vil medføre svekket folkestyre og økt sentralisering. Derfor avslutter vi dette nå, siden regjeringen ikke vil tilføre nye oppgaver, uttaler Skinnes.

For ytterligere kommentarer kan fylkesvaraordfører Olav Skinnes (99510563) eller gruppeleder Viel Jahren Heitmann (40243621) kontaktes.