Meny
Bli medlem

Senterpartiet vil trekke Statoil ut av oljesand

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
-Jeg er glad for et offensivt vedtak der vi viser at vi utøver eiermakt i Statoil, sier Kathrine Kleveland, -for å redusere de globale klimagassutslippene mener Senterpartiet at det er riktig å avslutte vår deltakelse i oljeproduksjon fra oljesand. -Dette er i tråd med vedtaket Vestfold Sp enstemmig gjorde som innspill til eierskapsmeldingen, legger hun til.

Uttalelse vedtatt av sentralstyret i Senterpartiet 17. desember 2014:

Senterpartiet vil trekke Statoil ut av oljesand

Prinsipper for statlig eierstyring skal debatteres av Stortinget i forbindelse med regjeringens eierskapsmelding. Senterpartiet mener at statlig eierskap er et virkemiddel som skal brukes offensivt i klima- og miljøpolitikken. Selskap med statlig eierskap må forventes å ivareta en særlig høy standard på etisk og miljømessig samfunnsansvar. Behandlingen av eierskapsmeldingen må sikre at overordnede politiske signaler blir ivaretatt i selskapene. I tillegg bør terskelen for å gi instrukser på selskapenes generalforsamlinger senkes, og Stortinget må f.eks. gjennom årlige eierskapsredegjørelser involveres dypere i eierskapsutøvelsen. 

Stadig oppdatert kunnskap om dramatikken rundt menneskeskapte klimaendringer gjør det viktigere å handle enn noensinne. Oppkjøringen til neste års klimatoppmøte i Paris viser at det er en reell mulighet for en internasjonal klimaavtale. Kutt av utslipp i den vestlige verden og overgang til en grønnere økonomi er forutsetninger for at en avtale skal få reelt innhold. 

Oljeproduksjon fra oljesand er en svært energikrevende måte å utvinne olje på som i gjennomsnitt har store utslipp av CO2 pr produserte enhet. Det er i tillegg en kostbar metode for å utvinne olje i et område som mangler infrastruktur for å få ressursene ut. Lønnsomheten var derfor anstrengt allerede før fallet i oljeprisene. Senterpartiet registrerer at Statoil allerede har solgt seg ned i oljesand og utsatt planlagte investeringer i ny produksjon. 

For å redusere de globale klimagassutslippene mener Senterpartiet at det er riktig å avslutte vår deltakelse i oljeproduksjon fra oljesand. Ved å utøve eiermakt i Statoil vil vi ta initiativ til at selskapet avslutter sitt engasjement i oljesand.