Meny
Bli medlem

Senterpartiets landsstyre krevet at Norge trekker seg fra TISA-forhandlingene

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Senterpartiets landsstyre behandlet en revidert utgave av Senterungdommens TISA-resolusjon. Partiet krevet full åpenhet om TISA-forhandlingene. Partiet intesiverer kampen for TISA-frie kommuner gjennom lokale vedtak. Parlamentarisk leder Marit Arnstad gjorde det klingenede klart at det er uaktuelt med en avtale som svekker norsk demokrati.

Her er uttalelsen:


TISA -frie soner frie sonerfrie sonerfrie soner
I dag sitter Norge rundt forhandlingsbordet for handelsavtalen TISA (Trade in Services 117 Agreement). Dette er en avtale som forhandles fram av EU, USA og vel 20 andre land. 
Avtalen kan legge til rette forøkt konkurranseutsetting i tjenestesektoren og vil svekke norsk folkestyre på bekostning av internasjonale selskaper. 

TISA-avtalen opererer med negativ listing. Det betyr at tjenester som ikke er spesifikt reservert mot TISA-avtalens regelverk, vil være tilgjengelig for konkurranseutsetting.
Innlemmet i dette prinsippet finner vi «frys» - og «skralle»-klausulene, som gjør at når et tjenestemarked er åpnet opp, låses dette fast til prinsippet om «ikke-diskriminering». Dette kan gjøre det svært krevende å tilbakeføre konkurranseutsatte tjenester til det offentlige. 

Derfor vil Senterpartiet at:

  • Norge trekker seg fra TISA-forhandlingene. Sp mener norsk handelspolitikk skal basere seg på WTO. Vi godtar ikke at forhandlingene om avtaler som TISA underminerer WTO som forhandlingsarena, da land mister muligheten til å stanse avtaler som åpenbart vil ramme dem selv. 
  • Oppfordre til lokale vedtak om TISA-frie soner rundt i landet.