Meny
Bli medlem

Senterpartiets sentralstyre innkaller til ekstraordinært landsmøte

Sist endret: 27.09.2020
Et enstemmig sentralstyre har i dag vedtatt å stille seg bak partileder Liv Signe Navarsete sitt råd om å kalle inn til ekstraordinært landsmøte i Senterpartiet.

Sentralstyret vil gi organisasjonen mulighet til å gjennomføre en åpen og demokratisk prosess på fritt grunnlag. Derfor stiller hele Sentralstyret sine plasser til disposisjon.
Fylkeslagene i Senterpartiet avholder årsmøter i perioden 7. februar til 8. mars. Disse møtene, som samler totalt cirka 1.500 medlemmer, vil være viktige arenaer for å drøfte partiets arbeid og ledelsens sammensetning. Etter planen vil partiets valgkomité sluttføre sitt arbeid i løpet av mars. Valgkomiteen settes av Landsstyret i slutten av januar.

Partileder Liv Signe Navarsete ser frem til en konstruktiv og grundig prosess frem mot Landsmøtet i april.
- Organisasjonen står nå fritt til å velge det sentralstyret den mener er best egnet til å lede Senterpartiet. Det legges opp til at hvert fylkeslag får tid til å foreta en grundig og gjennomtenkt vurdering av hvem man ønsker skal lede partiet og sitte i partiets sentralstyre frem til landsmøtet 2015. Fylkeslagene vil nå kunne foreta en god og demokratisk prosess foran det ekstraordinære landsmøtet, sier Navarsete.

Landsmøtet i 2013 vedtok at neste landsmøtes valgkomité skulle bestå av representanter fra følgende fylkeslag: Østfold, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Troms. Disse fylkeslagene vil nominere to kandidater hver, en av hvert kjønn. De aktuelle fylkeslagene vil nominere sine kandidater til valgkomiteen før landsstyremøtet i slutten av januar. I tillegg oppnevner Senterungdommen ett medlem av komiteen.  I henhold til partiets vedtekter vil det være landsstyret som, etter innstilling fra sentralstyret, vedtar den endelige sammensetningen av valgkomiteen.

- Valgkomiteen i partiet er bredt sammensatt. Her er fylkeslag fra hele landet representert, noe som sikrer at alle får sin stemme hørt i valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen står fritt til å foreslå den sammensetningen den finner mest hensiktsmessig for det nye sentralstyret, sier generalsekretær Knut M. Olsen.

Samtlige fylkeslag vil på sine forestående fylkesårsmøter velge utsendinger til landsmøtet. Grunnet vedtektsendringene Senterpartiet vedtok under Landsmøtet 2013 vil det forestående landsmøtet bestå av ca. 300 delegater, forutsatt at alle fylkeslagene stiller med full delegasjon.

- Partiet har en bred representasjon under Landsmøtet. Vi sikrer oss her at hele partiorganisasjonen deltar i valget av ny ledelse, fastslår Senterpartiets generalsekretær, Knut M. Olsen.

Fremdrift:
• Januar: Fylkeslagene nominerer sine forslag til valgkomiteen.
• 30. januar: Sentralstyret innstiller valgkomiteens sammensetning overfor landsstyret
• 31. januar: Landsstyret velger valgkomite (basert på nominasjoner fra ni fylker og Senterungdommen).
• 7. april: Landsmøtet velger nytt arbeidsutvalg (leder og nestledere) og nytt sentralstyre.