Meny
Bli medlem

Senterpartilaga i Rørosregionen skjerper tonen i valgkampen!

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Mandag 26. august arrangerte Senterpartilaga i Holtålen, Røros, Os og Tolga møte ved Røros lufthavn. Målet var å debattere aktuelle saker, legge planer for en sluttspurt i valgkampen og støtte våre kandidater frem mot stortingsplass.

Senterpartilaga i Rørosregionen skjerper tonen i valgkampen!

 

Mandag 26. august arrangerte Senterpartilaga i Holtålen, Røros, Os og Tolga møte ved Røros lufthavn. Målet var å debattere aktuelle saker, legge planer for en sluttspurt i valgkampen og støtte våre kandidater frem mot stortingsplass.

Sør-Trøndelag Senterparti stiller med Heidi Greni fra Holtålen på topp. Hun er eneste distriktskandidat av toppkandidatene i det fylket. Laga mener det er maktpåliggende med en bred representasjon på Tinget, også av representanter fra distriktene - og mener det styrker kvaliteten på vedtakene. Vi antar velgerne i Sør-Trøndelag kjenner sin besøkelsestid, og stemmer taktisk for å sikre at Fjellregionen er representert på Stortinget.

Hedmark Senterparti stiller med Olov Grøtting fra Alvdal som nummer to, og føler seg sikre på at Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum får en ny periode på Tinget. Grøtting er kjent som en svært engasjert politiker og forkjemper for Nord-Østerdølenes saker og interesser.

I møtet innledet Tolgaordfører Ragnhild Aashaug til debatt om postdirektivet og de tjenestene Posten leverer i Norge. Senterpartiet er opptatt av at enhetsportoen beholdes, at leveransehyppighet og kvalitet er like god i vår region som i sentrale strøk. Laga vil følge opp arbeidet med ny postlov for å sikre gode tjenester der folk bor.

Senterpartilaga fikk og besøk av Eli Blakstad, Statssekretær i Kommunal- og Regionaldepartementet. Blakstad fortalte om siste nytt fra valgkampen. Hun delte sine tanker om Senterpartiets betydning i norsk politikk samt viktigheten av et sterkt Sp i sentrum. Sammen med Heidi Greni oppsummerte hun Senterpartiets hjertesaker slik:

- distrikts- og regionalpolitikk som sikrer at hele landet tas i bruk

- historisk satsing på midler innen samferdselssektoren; vei, luftfart og bane

- satsing på økt innenlands matproduksjon

- vern av matjorda, ansvarlig forvaltning gjennom bruk av naturressurser

- en verdig eldrepolitikk som sikrer at eldre får bo hjemme så lenge som ønsket

- sterk økning i kraftproduksjonen basert på fornybare ressurser

- Senterpartiets brede erfaring som styringsparti og garantist for en ansvarlig økonomisk politikk

- lokal selvråderett, også i spørsmålet om kommunesammenslåing

Et sterkt Senterparti er en garantist for at disse sakene settes i fokus også i neste 4-årsperiode, og det er opp til velgerne å gi oss det mandatet uttalte Blakstad til forsamlingen. Greni fremhevet særlig frykten for kommuneøkonomien med bakgrunn i de alternative statsbudsjettene Høyre og Frp har lagt frem. Grøtting og Greni mener at Sp er garantisten for en forsvarlig kommuneøkonomi, som sikrer de viktige tjenestene som leveres i kommunesektoren.

Rørosmats styreleder Ingulf Galåen orienterte engasjert om oppbyggingen av selskapet. Rørosmat sine deltagerbedrifter omsetter for langt over 100 millioner kroner og sysselsetter svært mange i regionen. Klyngetenkningen sikrer kompetanse og et godt miljø for matprodusentene - og ser ut til å kunne bidra til tilflytting av nye bedrifter innen næringsmiddelindustrien. Galåens viktige budskap om samarbeid og Innovasjon Norges bidrag med risikokapital i oppstartsfasen kom tydelig frem. Kortreist kvalitetsmat basert på regionens gode råvarer skaper et attraktivt reisemål og styrker verdiskapningen innen reiselivsbransjen.

Stortingskandidat Greni fremhevet Olov Grøtting og Dag Henrik Sandbakkens innsats for å styrke flyrutetilbudet ved Røros lufthavn i 2009, og var svært glad for å se at hennes egen innsats for 30-seters fly høsten 2012 hadde båret frukter - og gitt trafikkvekst på rundt 30%! Neste mål er flere ruter og et styrket tilbud ved lufthavnen på Røros. Et godt flyrutetilbud er en viktig faktor for bolyst, næringsliv og reiseliv.

Greni lovte spesielt å følge opp Os-ordfører Arnfinn Nergårds sterke appell knyttet til elektrifisering av Solør- og Rørosbanen.

For Senterpartilagene

Ragnhild Aashaug, møteleder