Meny

Senterpartipolitikk virker!

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold
Forenkling virker! -og da snakker vi forenkling og praktisk politikk, ikke skattelette! Reduksjonen i kravet til egenkapital og fritak fra revisjon har bidratt til at vi fikk en økning på 57% i antall nye aksjeselskaper fra 2011 til 2012. Statistikken fra Brønnøysund viser at 70 000,- aksjeselskaper har benyttet seg av muligheten for å velge bort revisjon. Her trengs Senterpartiet for å holde trykket på forenklinga!

Næringsklynger og kompetanseklynger virker!
Når bedrifter i regioner går sammen om å utvikle ny teknologi og kunnskap, gjerne i samarbeid med Høgskoler og Universiteter, og så konkurrerer etterpå så er de også sterkere hver for seg etterpå. Dette styrker alt næringslivet i regionen! Slik får vi sterke regioner, sterke regioner og solide arbeidsplasser i HELE landet.

En kamerat av meg hadde et hjertesukk da bedriften han jobbet i var inne i en ISO9001 sertifisering: Alle rapporteringene og skjemaene er ikke for å forebygge feil, de er for å finne ut hvem vi skal skylde på etterpå!

Vi må ikke bli så redde for å gjøre feil at vi ikke tør å gjøre noe! Derfor må vi i god Senterpartitradisjon gå for å forenkle og forebygge framfor å reparere.

Vi må stå på for fortsatt forenkling!

Senterpartipolitikk virker!