Meny

Senterungdommen og EØS:

Sist endret: 16.03.2017 #Hordaland
Erlend Myrhaug skriver om Senterungdomen og EØS: Vi vil videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen sånn at folk ikke skal bli utnyttet i arbeidslivet, og arbeider for en folkeavstemming

Fri flyt

Da noen partier i 1992 bestemte seg for å tvinge gjennom EØS-avtalen uten en folkeavstemming, bidro det til katastrofale konsekvenser for det norske næringslivet. Vi har den siste tiden sett økende tilfeller av folk med yrkesfaglig utdanning som blir skjøvet ut av arbeidslivet, fordi EØS-avtalen har blitt mye mer omfattende enn det man trodde den skulle bli på 90-tallet. Dersom du skal bli maler i Bergen, så må du sørge for å ikke kreve for høy lønn, for dersom lønnskravet er for høyt kan man bli utkonkurrert av arbeidere fra utlandet som krever lavere lønn. Dette gir norske yrkesfagutdannede få andre valg enn å finne seg et annet yrke eller kreve lav lønn.

Det er alt for mange arbeidere innenfor håndverksyrkene som må se seg nødt til å kreve lav lønn for sine tjenester. Dette bidrar til å skape et press mot lavere lønninger i mange bransjer, som igjen fører til at det blir et enormt inntektsgap mellom ulike yrkesgrupper i Norge. De som ikke får seg jobb i oljeindustrien blir taperne dersom vi fortsetter med den frie flyten av arbeidskraften som byråkratene i Brussel pålegger oss.

Vi i Senterungdommen vil videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen sånn at folk ikke skal bli utnyttet i arbeidslivet. Vi vil ha faste og færre midlertidige ansettelser, sånn at folk ikke blir til kasteballer i store systemer.

Men det viktigste tiltaket er at vi vil ha en folkeavstemming om EØS-avtalen, sånn at folk selv kan vise politikerne hva de mener om å bli skjøvet ut av arbeidslivet.

 

  • Erlend Johan Myrhaug

Nestleder, Hordaland Senterungdom