Meny

Sentralisering er sentralisering ? uansett hva du kaller det!

Sist endret: 16.03.2017
Andreas R.K. Jacobsen, fra Agder Fremskrittspartiets Ungdom, i er i Agderposten 9. april forbauset over at Senterpartiet ikke støtter kommunereformen. Regjeringa vil jo distriktene det aller beste, og ønsker ikke annet en å gi kommunene mer makt, hevder Jacobsen.

Dessverre er regjeringas politikk ikke i tråd med dens retorikk! Regjeringa vil ha færre kommuner og færre brysomme lokalpolitikere, og viser i praktisk politikk stor vilje til å overstyre lokaldemokratiet. Svaret på alle mulige utfordringer – fra sykehustilbud via beredskap til jordvern – er større enheter, sentralisering og store "robuste" kommuner.

Det er nok en overraskelse for Jacobsen, men vi ønsker oss en kommunereform i Senterpartiet.  Men vi vil ikke ha en sentraliseringsreform – vi ønsker oss en reel demokratireform som bygger på:

  • styrking av folkestyret gjennom desentralisering av oppgaver fra stat til kommune
  • offentlig forvaltning basert på tre folkevalgte nivå
  • generalistkommuneprinsippet som grunnlag for organisering av kommunesektoren
  • sammenslåing av kommuner bare når det er frivillig
  • et mål om at kommunereformen skal fremme spredt bosettingsmønster

Det vi ikke vil ha er en reform som legger ensidig vekt på størrelse som det saliggjørende for at en kommune skal være god. Færre kommuner vil uten tvil føre til sentralisering. Det er like selvsagt som at vann renner nedover.

Kommunesammenslåing kan være fornuftig. Senterpartiet har vært aktivt med på de fleste frivillige kommunesammenslåinger som det har blitt noe av. Men det er innbyggerne i kommunene selv som best kan vurdere om dette er en god ide.

Jacobsen har rett i en ting: Vi ønsker å vinne neste valg! Det vil vi greie ved å arbeide for en langsiktig politikk som gir god utvikling i både byer og bygder.

Grønne byer, levende distrikt og små forskjeller!

 

Oddbjørn Kylland,

fylkesleder Aust-Agder Senterparti