Meny
Bli medlem

Sentraliseringsreformene og nedleggelsen av Hedmark skal stanses!

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Generasjoner med hardt arbeid og kloke valg har sikret dagens desentraliserte Norge. Bonde- og arbeiderbevegelsene lyktes gjennom mobilisering og årelang kamp å spre arbeidsplasser, tjenester og ressurser over hele landet. Dette har bygd det Norge vi er så glade i. Et land der mange, ikke bare de rikeste i de største byene, gis mulighet til å leve livene de selv ønsker.

De siste årene har vi sett et altomfattende angrep på distriktene og de mindre byene i Norge. Osloeliten i Høyre og Frp setter agendaen. Ulv prioriteres foran folk. Bensin- og drivstoffavgiftene økes mer på ett år enn de siste åtte årene til sammen, noe som merkes langt mer på Tolga og Jømna enn i Oslo. Sentraliseringsreformene ser ikke ut til noen ende å ta: Lokalsykehus legges ned. Lensmannskontor forsvinner. Brannvesen sentraliseres. Kommuner skal slås sammen med tvang. Tingretter, skattekontor og NAV-kontor nedlegges. Gårder som har sikret mat og verdiskapning gjennom generasjoner, er ikke lenger store og «robuste» nok. Tusener av heimevernssoldater i distriktene får ikke lenger holde oss trygge.

Høyre og Frps sentraliseringsreformer kan gjøre oss som er glade i Hedmark frustrerte og triste. Men det er samtidig viktig å være klar over at sentraliseringsreformene kan bekjempes og overvinnes. 12. desember vant vi som er mot sentraliseringen av Norge og som er glade i Hedmark en viktig seier. Ja, seieren var ikke bare viktig. Den var avgjørende. 12. desember reddet Senterpartiet og Arbeiderpartiet Hedmark fylkeskommune!

Regjeringens såkalte regionreform, der de vil slå sammen fylker i storstilt skala, er nok en sentraliseringsreform fra regjeringen. Regjeringens ønsker å legge ned halvparten av landets fylkeskommuner. Regionreformen bærer et paradoks: Regjeringen har lagt frem en reform som hverken er etterspurt blant folk, eller forklart behovet for. Regjeringen har ikke en gang forklart hvilke oppgaver de nye regionene er ment å ha!

Fylkene i Norge har bestått i mange hundre år. Det har vært en enorm suksess.  Fylkene er blant de avgjørende strukturene som gjør veien kort mellom de styrende og de styrte i Norge. Fylkeskommunene er sammen med kommunene et bolverk mot sentralisering av Norge.

Én sammenheng er tidløs i politikken: Sentraliserer du makt, sentraliserer du folk. Å legge ned Hedmark vil på sikt svekke representasjonen både i nord og sør i Hedmark. Svekker du representasjonen, sentraliseres også flere tjenester. Folk på Tynset, Koppang og Flisa vil raskt oppleve at pengene som før finansierte skoler, veier, kultur og næringsutvikling nær dem forsvinner, og i stedet blir gitt til de større byene. 

Under debatten i fylkestinget argumenterte Høyres førstekandidat fra Hedmark, Kristian Tonning Riise, med at fylkesreformen ikke ville baseres på frivillighet. Altså skal den gjennomføres med tvang. Selv om flertallet i fylkestinget ikke vi slå sammen Hedmark og Oppland, mener tydeligvis Høyre at regjeringen vil overkjøre oss - tvinge oss hedmarkinger i kne. Vi utfordrer Riise og Tor André Johnsen (Frp): Vil Høyre og Frp nå respektere den demokratisk fattede avgjørelsen i Hedmark, der vi sa nei til å legge ned fylkeskommunen vår? Eller vil regjeringen straffe oss som bor i Hedmark med å ta fra oss tjenester, ressurser og oppgaver? Hva ser i så fall Tonning Riise og Tor André Johnsen for seg at Høyre og Frp vil ta fra Hedmark?

Aasa Gjestvang, fylkesråd for utdanning og 4. kandidat til Stortingsvalget for Hedmark Senterparti.

Per Martin Sandtrøen, 3. kandidat til Stortingsvalget for Hedmark Senterparti.