Meny
Bli medlem

Sentraliseringsregjering har tatt over styringen av landet!

Sist endret: 27.09.2020
-Sentralisering av bosetting og arbeidsplasser er åpenbart en villet utvikling for denne regjeringen. Ingen bør være overrasket over at Senterpartiet vil være en aktiv og energisk opponent til regjeringens regional- og distriktspolitikk, sa Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talskvinne i Stortingets debatt om Kommunal- og regionaldepartementets budsjett for 2014 i dag.

Greni viste til de massive kuttene i distriktvirkemidler som regjeringen får flertall for sammen med KrF og Venstre.  Det kuttes 430 millioner, eller 27%, i midlene til utvikling og nyskaping gjennom fylkeskommunene.  Videre gjennomføres store kutt i rammene til Innovasjon Norge, bl.a. reiselivssatsingen, til statens industrivekstanlegg, SIVA, og på landbruks- og fiskeriområdet. 

Heidi Greni konstaterte at regjeringen Solberg svekker drahjelpen til gründere med nye ideer og nye løsninger som kan være med å utvikle nye arbeidsplasser i distriktiktene.  Hun mente det er skuffende at KrF og Venstre slutter seg til kuttene og nøyer seg med unnskyldende merknader om de helst ville kuttet litt mindre. 

-Flertallet slutter seg også til regjeringens forslag om å kutte ut bevilgningene til Bolyst-programmet. Målet med dette programmet er å legge til rette for at kommuner innenfor det distriktspolitiske området skal bli mer attraktive å bo i og å flytte til.  Hovedvekten av prosjekter som er gitt støtte, er rettet mot tilflytting og integrering av innvandrere og prosjekter med fokus på ungdom.  Dette er tiltak som har vært svært vellykket for å fremme integrering, men slike prosjekter skal vi altså ikke ha lenger.  Skjønn det den som vil, avsluttet Heidi Greni.