Meny
Bli medlem

Sentraliseringsregjeringa

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Dei blå-blå har regjert i 2 år med mykje mediemerksemd på kva dei er uenig om, kva støttepartia tar avstand frå. Dette trekker til seg all merksemd MEN dei blå-blå saman med støttepartia danner fleirtal for ei rekke reformer. No sist politireformen som og fekk støtte frå AP. Bak støyteppet vert det arbeida med reformer. Fellesnevner er sentralisering slik som kommunereformen, strukturreformen for politi- og nødetater, høgskule- og universitet. Veg- og jernbanereformer som er markedsorientert. No ventar me på Listhaug sin reform om markedsregulering i landbruket.

 

 

Aftenposten oppsummerer to år med blå-blå med at regjeringa er i ferd med å sette eit historisk preg på Noreg. Strukturgrep vert tatt på brei front trygt plassert i skuggen av alle konfliktene der samarbeidspartane har eit stort markeringsbehov.

Dei blå-blå sitt politiske prosjektet med å snu Noreg skjer under radaren til folk flest. Regjeringa sitt fingeravtrykk lar seg ikkje tørke vekk med eit regjeringsskifte om to år. Reformane som skjer er ikkje lett å reversere. Det vil sette eit varig stempel på samfunnet.

Det er mykje av tenestene som kommunar og det offentlege leverer som ikkje "lønner" seg, men som lønner seg i eit samfunnsperspektiv. Det er politikk å definere kva samfunn me vil ha. Det er velgarane som vel kva samfunn me vil ha. Den enorme sentraliseringa som skjer under blå-blå regjering med støtte frå V og KRF tar SP sterk avstand frå!

Kvardagspolitikk for kvardagsfolk er å ha tenester nær folk. Sentralisering for sentraliseringa si skuld vil svekke det Telemark me kjenner i dag.