Meny
Bli medlem

Sentrumsbarnehage- et politisk prestisjeprosjekt??

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Barnehage er et tilbakevendende tema i Siljan. Skal det bygges ny barnehage? Hvor? Hvordan? Selv om ingenting er vedtatt har det hele tiden blitt snakket om et behov for en ny barnehage. På et eller annet tidspunkt er den blitt geografisk plassert i sentrum. Kommuneadministrasjonen mener Siljan ikke har råd til å ta kostnaden ved og å bygge en ny kommunal barnehage. Jeg er redd dette begynner å bli et rent politisk prestisjeprosjekt. Det er snart viktigere og få det gjennomført enn å være sikker på behov, geografisk plassering og konsekvenser, skriver Thomas Høiseth, 2. kandidat Siljan Senterparti.

Det er nå igangsatt en politisk prosess etter en nylig utredning vedrørende ny sentrumsbarnehage. Denne gangen er det et annet privat barnehagealternativ driftet av Grep som skal til behandling. Jeg ønsker ikke å angripe Grep som barnehage, driver eller det at det er et privat alternativ, men heller om det er riktig og gjøre dette? Har vi fått belyst konsekvensene, finnes det ikke bedre alternativer som kunne bevart arbeidsplasser og likevel bidratt med det som er det faktiske behovet?

Et av argumentene der, bør vel være barnehageplasser nært der barnefamiliene bor.  Siljan sentrum er ikke det område med flest barnefamilier, snarere tvert i mot! 

Konsekvensen av en ny barnehage er at det må forsvinne andre. Det eksisterer i dag to grendebarnehager og en utebarnehage utover hovedbygget ved siden av skolen.  Det ligger i kortene her at alle disse 3 står for fall.

Skogloppa (utebarnehagen som er Siljans nasjonalskatt etter min mening) lever på lånt tid og trenger sårt oppgradering for å være forsvarlig. Skal det være mulig og bevare den i fremtiden krever det økonomisk vilje.  Her lever både de ansatte og barna med midlertidige løsninger som knapt nok kan vare ut året om ikke ting blir gjort. Det er mildt sagt veldig synd om Skogloppa skulle bli avstengt, da det er ventelister på å få plass. En ny privat barnehage kan tvinge frem en avvikling fremfor en oppgradering av skogloppa.

Med litt kreativt arbeid og velvillig samarbeid fra en av de store grunneierne i Siljan er jeg sikker på at det ville være mulig og finne et mer permanent sted det kunne etableres et nytt utebarnehagebygg. Da ville det kanskje være mulig og få varmestue de voksne kan stå oppreist i og sanitærbygg med strøm så man ikke fryser fast under do besøkene. Hva med nærområdet til det nye boligfeltet?? Her er beliggenheten på dørterskelen til det området som nå søker nye innbyggere. Her er det nå etablert strøm og nytt kloakknett klart til og bare koble seg på. Kostnad pr m2 utebarnehage er et helt annet regnestykket enn ny sentrumsbarnehage. Har dette i det hele tatt blitt vurdert?

Det er i tillegg en kjent sak for kommunen at Siljan idrettslag går med planer om å bygge ut idrettshallen. Kan det finnes løsninger her, som kan brukes som buffer mot svingninger i barnetallet?

 Jeg kjenner ikke til at noen av de nevnte alternativer er blitt vurdert en gang. Det er antakelig fordi det store sentrumsprosjektet har tatt all tid og fokus…

Thomas Høiseth 2. kandidat for Siljan senterparti.