Meny
Bli medlem

Sett strek for kaosreformen!

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet sier at det er nok nå. Kommunene har sagt sitt. Vi må ha respekt både for dem som sa ja og dem som sa nei, sier Marit Arnstad.

Over hele Nord-Trøndelag har det de siste månedene vært folkeavstemninger om kommunesammenslåing. I noen kommuner har befolkningen sagt ja, andre steder har de sagt nei. Valgdeltakelsen har jevnt over vært god

Etter en slik omfattende prosess er det avgjørende å ha respekt både for de kommunene som har sagt ja og for dem som har sagt nei. Derfor vil det være viktig at fylkesmann Inge Ryan i sin anbefaling som skal legges fram om kort tid, sier nei til tvangssammenslåing av kommuner.

Desto mer forstemmende er det da at Høyre gjennom Elin Agdestein så tydelig viser at de blåser en lang marsj i hvordan folk lokalt har stemt i dette spørsmålet. De er åpenbart villig til å sette lokale prosesser til side dersom lokalbefolkningen ikke vil gjøre slik Høyre ønsker.

Agdestein varsler i Trønder-Avisa 21.9 at det godt kan tenkes at flere kommuner må slå seg sammen i neste stortingsperiode når kommunereformen er behandlet i Stortinget. På den måten varsler hun mer kaos i en reform som allerede er kaotisk.

Først skulle større kommuner få nye oppgaver. Det resulterte i nesten ingenting, bare vigselsrett og tannhelse, en oppgave som bør ligge der den ligger, hos fylkeskommunen.

Så prøvde regjeringen seg på økonomisk tvang gjennom å endre inntektssystemet slik at kommuner i vekst som Overhalla, Frosta og Inderøy ble straffet økonomisk. Deretter utvidet de en frist som de fram til da hadde sagt var absolutt, men bare slik at de som hadde lyst til å si ja slik Høyre vil, skulle få mer tid til å lirke det igjennom Hele prosessen om kommunesammenslåing er preget av at Høyre og Frp mangler respekt for dem som mener noe annet enn dem selv. Nå åpner de altså for å fortsette dette kaoset og denne tvangen ut i neste stortingsperiode.

Senterpartiet sier at det er nok nå. Kommunene har sagt sitt. Vi må ha respekt både for dem som sa ja og dem som sa nei. Det er brukt millioner av kroner på konsulenter og seminarer og møter og prosesser. Mye av lokalpolitikernes arbeidstid har gått med til denne prosessen og til å tolke de motstridende signalene som har kommet fra regjeringen. Nå må kommunene få arbeidsro. De må få muligheten til å rette all oppmerksomhet mot å sikre god lokal velferd for sine innbyggere.

Sp vil være en garantist for at denne utmattelsesstrategien skal stoppes. Prosessen skal ikke dras inn i neste stortingsperiode og ligge som et lokk over all fornuftig debatt om utforming og utvikling av lokal velferd.

Det Nord-Trøndelag trenger minst av alt i årene framover er høyrefolk som ikke tåler at lokalbefolkningen sier noe annet enn det de vil høre og som derfor varsler omkamp om beslutninger som er tatt.