Meny
Bli medlem

Setter pris på lensmannen

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet gjør i disse dager en rundtur til lensmannskontor over hele landet for å vise at vi setter pris på det arbeidet som gjøres. Å ha en nærhet til politiet er viktig og med politireformen vil regjeringen sette en stopper for lokal tilhørighet for mange lensmannskontor.

Lensmannskontor over hele landet står i fare for å bli nedlagt i forbindelse med regjeringens politireform. Førstekandidat for Senterpartiet, Aleksander Øren Heen, og stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete besøkte lensmannskontoret i Årdal for å vise at de setter pris på det arbeidet politiet gjør for å skape gode rammer for lokalsamfunnet.

Politireformen ble vedtatt i Stortinget 10. juni i år. Reformen legger opp til sentralisering av politiet og massiv nedleggelse av lensmannskontorer i hele landet. Reformen ble vedtatt med støtte fra Arbeiderpartiet, Høyre, FrP, KrF og Venstre. Partiene har sagt at de i dag mener det er for mange lensmannskontor, men ikke sagt hvilke de har tenkt å legge ned.

De som rammes hardest av denne reformen er distriktene. Det eneste kriteriet for strukturen for lensmannskontor er at 90% av befolkningen skal maksimalt ha 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested. Dermed står det igjen 10 % av befolkninga som kan vente seg en lang vei til lensmannen.