Meny
Bli medlem

Sigbjørn Gjelsvik foreslås som førstekandidat i Akershus Sp

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
Nominasjonskomiteen setter tidligere leder i Nei til EU, Sigbjørn Gjelsvik fra Sørum, på topp av Akershus Sps stortingsvalgliste. Martha Tærud foreslås på 2. og Oddvar Igland på 3. plass.

 

Nominasjonskomiteen i Akershus Senterparti setter tidligere leder i Nei til EU, Sigbjørn Gjelsvik (Sørum), på toppen av stortingsvalglista i Akershus Sp. Martha Tærud (Nannestad) foreslås på andre, og gruppeleder i Asker Sp, Oddvar Igland, er på tredje.

- Vi har fått en meget god og variert liste som skal sikre Akershus Sp et mandat på Stortinget, sier nominasjonskomiteens leder Vivian Wahl. Hun opplever at det har vært stort engasjement rundt nominasjonen ute i organisasjonen, noe også de mange innspillene viser. – Vi fikk hele 21 nominasjoner og det har gitt komiteen et godt grunnlag for å sette sammen lista. I tillegg har det vært 4 regionmøter der de aktuelle kandidatene har møtt organisasjonen, presentert seg og blitt utfordret på politiske spørsmål, utdyper Wahl.


- Senterpartiet er en tydelig stemme for tjenester nær folk i Akershus. Den stemmen trengs mer enn noen gang på Akershusbenken på Stortinget, sier Sigbjørn Gjelsvik.

- Jeg vil ta kampen for alle de i Akershus som ønsker å ta vare på og videreutvikle kommunen sin, som vil ha trygghet der de bor og mer politi nær folk, som vil beholde NAV lokalt og bringe det nærmere brukerne, som vil ha et selvstendig og fullverdig Bærum sykehus og som mener det er helt feil vei å gå å legge de fleste lensmannskontorene på Romerike og skattekontorene på Jessheim og Ski, fortsetter Gjelsvik.

- Det trengs et klart alternativ til regjeringens sentraliseringspolitikk.  Da må vi ha politikere som tar ansvar og setter folkets mening i sentrum – og som ikke overlater beslutningene til byråkrater i departementer og direktorater, understreker Gjelsvik.

Blant andre viktige saker i tiden fremover, trekker Gjelsvik frem planene om nasjonalpark i Østmarka, gode samferdselsløsninger i alle deler av fylket, rekruttering av norsk ungdom til praktiske yrker og gode vilkår for alle de som hver dag sørger for å produsere og videreforedle mat i Akershus.

- Etter å ha bodd til sammen mer enn 16 år i ulike deler av Akershus, de siste 11 av disse på Sørumsand, har jeg lært Akershus å kjenne som en fantastisk fylke med enorme muligheter.  Vi må ta vare på og videreutvikle det som er bygd opp gjennom generasjoner og se hele fylket, sier Gjelsvik.  

- Jeg setter stor pris på den tillit som lokallag og nominasjonskomiteen har vist meg gjennom å foreslå meg som Akershus Senterparti sin toppkandidat til Stortingsvalget i 2016, avslutter Gjelsvik.

Den endelige stortingsvalglista vedtas på nominasjonsmøtet den 29. september.

 

Bakgrunnsinfo om Sigbjørn Gjelsvik:

Sigbjørn Gjelsvik er født i 1974 og bor i Sørum. Han er gift og har tre barn. Gjelsvik var leder i Senterungdommen 1998 – 2000, og leder av Nei til EU 1999 – 2004. Fra 2010-2012 var han prosjektleder for «Alternativer til dagens EØS-avtale», som bl.a. Fagforbundet, El og IT og Fellesforbundet stod bak. Han er utdannet økonom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, der han også har sittet i styringsgruppe for revidering av strategisk plan og ledet studentstyret/NSU-Ås. Gjelsvik har avtjent militærtjeneste som MP-sikkerhetsvakt ved NATOs tidligere nordkommando på Kolsås i Bærum. Han er i dag sekretariatsleder for Senterpartiets gruppesekretariat på Stortinget.

 

NOMINASJONSKOMITEENS FORSLAG TIL STORTINGSVALGLISTE – AKERSHUS SENTERPARTI:

1. Sigbjørn Gjelsvik, Sørum

2. Martha Tærud, Nannestad

3. Oddvar Igland, Asker

4. Marianne Røed, Ås

5. John-Erik Vika, Eidsvoll

6. Eirin Holm Løvstad, Nesodden

7. Thor Christian Grosås, Fet

8. Anne-Line Kjos Sollie, Ullensaker

9. Hans Kristian Solberg, Enebakk

10. Vivian Wahl, Nes

11. Leif Haugland, Gjerdrum

12. Eline Stokstad Oserud, Ullensaker

13. Anders Eidsvaag Graven, Ski

14. Lisbeth Solsrud Bjørnstad, Hurdal

15. Christian Anton Smedshaug, Bærum

16. Ida Eliseussen, Nittedal

17. Hans Kristian Raanaas, Frogn

18. Tone Skretting, Vestby

19.Hans Otto Tomter, Rælingen

20. Ann-Kristin Fiskerud, Skedsmo

21. Geir Olsen, Aurskog-Høland

22. Inger Betsy Torp, Lørenskog

23. Morten Vollset, Ås