Meny
Bli medlem

Sigbjørn Gjelsvik nominert på topp i Akershus

Sist endret: 27.09.2020
Sigbjørn Gjelsvik fra Sørum ble på nominasjonsmøte i Akershus Senterparti 29. september nominert på 1. plass på partiets stortingsvalgliste.
 
 
Ungdomskandidaten Martha Tærud fra Nannestad, ble nominert på andre plass på Akershus Sp sin stortingsvalgliste, og gruppeleder i Asker Sp, Oddvar Igland, ble nominert på tredjeplass.
 
- Senterpartiet er en tydelig stemme for tjenester nær folk i Akershus. Den stemmen trengs mer enn noen gang på Akershusbenken på Stortinget, sier Sigbjørn Gjelsvik.

- Jeg vil ta kampen for alle de i Akershus som ønsker å ta vare på og videreutvikle kommunen sin, som vil ha trygghet der de bor og mer politi nær folk, som vil beholde NAV lokalt og bringe det nærmere brukerne, som vil ha et selvstendig og fullverdig Bærum sykehus og som mener det er helt feil vei å gå å legge de fleste lensmannskontorene på Romerike og skattekontorene på Jessheim og Ski, fortsetter Gjelsvik.

- Det trengs et klart alternativ til regjeringens sentraliseringspolitikk.  Da må vi ha politikere som tar ansvar og setter folkets mening i sentrum – og som ikke overlater beslutningene til byråkrater i departementer og direktorater, understreker Gjelsvik.

Blant andre viktige saker i tiden fremover, trekker Gjelsvik frem planene om nasjonalpark i Østmarka, gode samferdselsløsninger i alle deler av fylket, rekruttering av norsk ungdom til praktiske yrker og gode vilkår for alle de som hver dag sørger for å produsere og videreforedle mat i Akershus.

- Etter å ha bodd til sammen mer enn 16 år i ulike deler av Akershus, de siste 11 av disse på Sørumsand, har jeg lært Akershus å kjenne som en fantastisk fylke med enorme muligheter.  Vi må ta vare på og videreutvikle det som er bygd opp gjennom generasjoner og se hele fylket, sier Gjelsvik.  

- Jeg setter stor pris på den tillit som Akershus Senterparti har vist meg gjennom ved å velge meg til sin toppkandidat til Stortingsvalget i 2016, avslutter Gjelsvik.

 

Fakta om Sigbjørn Gjelsvik:
Sigbjørn Gjelsvik er født i 1974 og bor i Sørum, er gift og har tre barn. Gjelsvik var leder i Senterungdommen 1998 – 2000, og leder av Nei til EU 1999 – 2004. Fra 2010-2012 var han prosjektleder for «Alternativer til dagens EØS-avtale», som bl.a. Fagforbundet, El og IT og Fellesforbundet stod bak. Han er utdannet økonom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, der han også har sittet i styringsgruppe for revidering av strategisk plan og ledet studentstyret/NSU-Ås. Gjelsvik har avtjent militærtjeneste som MP-sikkerhetsvakt ved NATOs tidligere nordkommando på Kolsås i Bærum. Han er i dag sekretariatsleder for Senterpartiets gruppesekretariat på Stortinget.
 
 

STORTINGSVALGLISTE FOR AKERSHUS SENTERPARTI, VALGT PÅ NOMINASJONSMØTE 29.09.16::
 
1. Sigbjørn Gjelsvik, Sørum
 
2. Martha Tærud, Nannestad
 
3. Oddvar Igland, Asker
 
4. Marianne Røed, Ås
 
5. John-Erik Vika, Eidsvoll
 
6. Eirin Holm Løvstad, Nesodden
 
7. Thor Christian Grosås, Fet
 
8. Anne-Line Kjos Sollie, Ullensaker
 
9. Hans Kristian Solberg, Enebakk
 
10. Vivian Wahl, Nes
 
11. Leif Haugland, Gjerdrum
 
12. Eline Stokstad Oserud, Ullensaker
 
13. Anders Eidsvaag Graven, Ski
 
14. Lisbeth Solsrud Bjørnstad, Hurdal
 
15. Christian Anton Smedshaug, Bærum
 
16. Ida Eliseussen, Nittedal
 
17. Hans Kristian Raanaas, Frogn
 
18. Tone Skretting, Vestby
 
19.Hans Otto Tomter, Rælingen
 
20. Ann-Kristin Fiskerud, Skedsmo
 
21. Geir Olsen, Aurskog-Høland
 
22. Inger Betsy Torp, Lørenskog
 
23. Morten Vollset, Ås