Meny
Bli medlem

Sigmund Kvaløy Setreng er gått bort

Sist endret: 27.09.2020
Det er med sorg Senterpartiet mottok budskapet om at Sigmund Kvaløy Setreng er gått bort. Sigmund Kvaløy Setreng var aktiv i Senterpartiet i en årrekke. Han bidrog aktivt til utvikling av partiets politikk bl. a. på miljø- og naturfeltet og i internasjonal politikk.

 

Det er med sorg Senterpartiet mottok budskapet om at Sigmund Kvaløy Setreng er gått bort.


Sigmund Kvaløy Setreng var aktiv i Senterpartiet i en årrekke. Han bidrog aktivt til utvikling av partiets politikk bl. a. på miljø- og naturfeltet og i internasjonal politikk. Setreng var varamedlem til sentralstyret i Senterpartiet fra 2003 til 2005. Setreng var også medlem av rådet i Nei Til EU i mange år.


Senterpartiet er svært takknemlig for Sigmund Kvaløy Setrengs bidrag til en dypere forståelse av sammenhenger i naturen og mellom styringssystemer, frihandel og miljø. Som samfunnsanalytiker og miljøaktivist ga han viktige bidrag utvikling av Senterpartiets politikk.

 

Sigmund Kvaløy Setreng ga ut fleire viktige bøker og skrifter. Før folkeavstemminga om norsk EU-medlemskap i 1994 skrev han ”Naturens nei: Om EU, frihandel og økologisk kaos.”, som han også oppdaterte og gjenutga i 2006 (i Nei til EUs skriftserie). Her tok han opp noen av de mest grunnleggende miljøproblemene knyttet til frihandel, nemlig faren for spredning av sjukdommer og fremmede organismer.


Sammen med Arne Næss stod han som den fremste representanten for utviklingen av den norske økofilosofien, bl.a. gjennom ”Økokrise, natur og menneske. En innføring i økofilosofi og økopolitikk” (1973) med vekt på samspillet mellom menneske og natur. Setreng tok 1969 initiativet til dannelsen av Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern og var i 1970 en av lederne for Mardøla-aksjonen og deltok i flere frittstående miljøvernorganisasjoner. Han var også kjent som tegner og har illustrert flere bøker. Han bodde i flere perioder i Nepal, og var integrert i samfunnet der. I 1981 overtok og drev han slekstsgården Sætereng Busetgrenda i Singsås, i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag.


Senterpartiet lyser fred over Sigmund Kvaløy Setrengs minne.