Meny

Situasjonsrapport fra virkeligheten

Sist endret: 16 03 2017

                

 

 

 

 

Til alle Lokallagene i Senterpartiet i Nordland

Det er høy aktivitet i Senterpartiet i Nordland. Fokus nå er mye på kommunereformen med inntektssystemet/sammenslåing og samferdsel.

Nordland Senterparti sitter i posisjon i Nordland fylke og er da med på å påvirke utviklingen i fylket vår. Spesielt gjelder det samferdsel som er livsnerven for at de skal kunne bo folk i hele Nordland. Vi er da heldig som har Samferdselsråden. Da kan vi påvirke i størst mulig grad for at det skal bli slik vi i Senterpartiet ønsker. Vi visste at dette var den vanskeligste posten i Rådet med store utfordringer, men likevel viktig for det er her vi kan påvirke mest utviklingen i hele fylket.

Styret i Nordland Senterparti kommuniserer tett på fylkestingsgruppa og Samferdselsråden. Vi lytter og får innspill fra regionledere og lokallag. Vi holder åpne linjer alle veier og har tro på vår politikk. Vi trenger derfor at alle lokallagene og regionene sine bidrag for å skape best mulig samferdsel. Styret, fylkespolitikerne og stortingspolitikere kommer så snart vi er invitert. Og vi prøver selv å komme til steder der vi mener det er viktig å være.

Fylkestingsgruppa jobbe strukturert med også å stille spørsmål til vår egen Samferdselsråd, slik at fakta i forhold til inntektssystemet og utgifter til bl.a. fylkesadministrasjonen kommer frem. Dette vil bli offentliggjort og sendt ut til lokallagene. 

Økonomiske rammer må vi leve med, men selvsagt skal vi få mest mulig samferdsel ut av de pengene vi har råderett over. Viktigheten av å få økt denne rammen jobber vi med på høygir. Vi trenger derfor et sterkt Senterparti i Nordland nå som jobber for felles sak i dag og ikke minst videre inn mot nytt stortingsvalg i 2017.  God helg!

Svein Eggesvik


Leder Nordland Senterparti