Meny
Bli medlem

Siv Sætran sin tale til Landsmøtet

Sist endret: 27.09.2020
Rådgivningstjenesten i skolen må styrkes.

Gode landsmøte, senterpartivenner!

Rådgivingstjenesten

For å gi et best mulig grunnlag å ta et valg utifra må yrkes og utdanningsveiledningen starte så tidlig som mulig. Ungdommens valg skjer ofte på bakgrunn av påvirkning i svært ung alder. Fylkeskommunene er gitt det faglige ansvaret for yrkes og utdannigsveiledningen også i grunnskolens ungdomstrinn. Dette betyr at hele utdanningingsløpet må inngå i arbeidet med rådgivingstjenesten.

Tilbudet er varierende fra fylke til fylke, fortsatt noe lite helhetlig, og dette gjenspeiler seg på antallet elever som dropper ut av videregående. Overgangen fra ungdomskolen, og deretter til videregående er stor. Nye klassemiljøer, nye mennesker rundt deg, og attpåtil en stressende tanke om at du skal få deg en utdannelse. For mange oppleves denne situasjonen som meget vanskelig.

Samtidig er det blitt mer og mer krevende å være rådgiver,  stillingen bør deles i to med en sosialpedagogisk del, og en yrkesveiledene del. Et enkelt grep i første omgang kan være å koble inn helsesøster.

En slik todeling kan naturlig nok skje på ulike måter, med tanke på ulik organisering og størrelse på skolene. Flere fylker som mitt eget, Nord Trøndelag har allerede kommet i gang med dette, og vi i Senterungdommen er overbevist om at dette er rette veien å gå.  Derfor håper landsmøtet støtter opp om forslaget fra på dette, og stemmer for forslag 315.

Brukerstyrt personlig assistanse

Helsedepartementet har tidligere lagt fram et høringsnotat der man nå går inn for å rettighetsfeste BPA. Dette er et stort gjennombrudd, og en ordning mange har jobbet for at skal bli en rettighet lenge. I kortet betyr jo dette at tunge brukere av kommunale tjenester selv kan kan ansette tjenesteytere og styre dem etter eget behov. Rettighetsfesting av BPA vil ikke gi tjenestemottakeren mer rett til tjenester, men rettighetsfestingen berører  hvordan tjenesten organiseres, og er et flott supplement for de som trenger en mer fleksibel ordning enn det de kommunale tjenestene, f.eks. gjennom hjemmesykepleien kan gi. For mange av BPA den eneste muligheten for å sikre et aktivit og meningsfylt liv. Vår egen Torstein Lerhol er selv et synlig bevis på den samfunnsdeltakelsen som BPA kan åpne for. Håper derfor landsmøtet støtter dissensen i programmet, nr 449.

Og til slutt

Om Kjønnsnøytral verneplikt er det en ting å si - Tiden er inne!

Dette innebærer altså at vi i Nord-Trøndelag senterparti  støtter dissensen om dette pkt nr 294, og vi oppfordrer resten av  landsmøtets delegater til å gjøre det samme.

Takk