Meny
Bli medlem

Skattefradrag for bygningsarbeid hjemme

Sist endret: 27.09.2020
Flertallet i Sps programkomite vil at 50 prosent av lønnskostnadene ved byggarbeider i egen bolig kan trekkes fra på skatten, inntil 50.000 kroner pr. kjøper og år. Det må til for å få bukt med den svarte økonomien, mener flertallet i programkomiteen, melder NRK.

ROT-fradraget betyr at 50 prosent av lønnskostnadene ved byggarbeider i egen bolig kan trekkes fra, inntil 50.000 kroner pr. kjøper og år. Bedriften får den fratrukne halvdelen av lønnsmidlene utbetalt fra Skatteverket etter kort tid ved bruk av en såkalt fakturamodell, som er blitt godt mottatt av bedriftene, melder NRK.

Nå går programkomiteen i Senterpartiet inn for ordningen med ROT-fradrag, med åtte mot to stemmer.

– Vi ser mot Sverige der de har klart å få bukt med det svarte arbeidet. Dette vil være et utrolig viktig håndslag til de seriøse i byggenæringen og en vinn-vinn-situasjon for staten og forbruker, argumenterer statssekretær Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim i kommunal- og regionaldepartementet, skriver NRK.

– Boligeiere er svært skattefavorisert fra før. Det virker rart på toppen av dette å gi ytterligere skattelette, uttaler Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram, som sammen med komitéleder og landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum ble nedstemt, melder NRK.