Meny
Bli medlem

Skattelette for de rikeste viktigere enn eldreomsorgen

Sist endret: 27.09.2020
"Det vi opplever når Frp har gått inn i regjeringen, er at skattelette til de rikeste har blitt viktigere enn penger til eldreomsorgen," sa Kathrine Kleveland da hun diskuterte eldreomsorg på Arendalsuka med blant annet Carl I. Hagen.

Det var Nasjonalforeningen for folkehelse som inviterte til debatt om utfordringene norske kommuner står foran når de skal sørge for at eldre med stadig mer ulike behov får god omsorg. Kathrine Kleveland, sentralstyremedlem i Senterpartiet og 1. kandidat i Vestfold, sa at selv om engasjementet for eldreomsorg er høyt hos Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet, skorter det på gode løsninger. Hun etterlyste bedre finansiering.

– Det er kommunene som organiserer eldreomsorgen, og hva opplever kommunene? Jo, de opplever at oppgavene er større enn ressursene de får. De opplever svikt i skatteinngangen, men at staten kaster småkroner etter dem i stede for å kompensere skikkelig.

Skattesvikten for norske kommuner i 2014 var på 2,7 milliarder kroner. I år er den anslått å kunne bli på opp til 2 milliarder. Regjeringen har valgt å kun kompensere kommunene for 1,2 milliarder – noe som kan bety at skattesvikten til sammen kan bli på over 3 milliarder kroner! Det er dårlig nytt for satsing på eldreomsorg i kommunene.

Carl I. Hagen uttrykte i debatten at han ikke var særlig fornøyd med regjeringens eldresatsing, men etterlyste at staten skulle ta mer av det direkte ansvaret for eldreomsorgen. Det er ikke Senterpartiet enig i. Kathrine Kleveland trakk frem flere av Senterpartiets tiltak som vil bringe eldreomsorgen nærere folk fremfor å fjerne den fra de som har behov ved å legge forvaltningen på et høyere nivå.

- Vi må ha flere varme hender inn i eldreomsorgen. Senterpartiet ønsker mer støtte til frivillig innsats og omsorgslønn.