Meny
Bli medlem

Skattesvikt i kommunene

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
Kommunenes skatteinntekter er helt avgjørende for det tjenestetilbudet som gis innbyggerene. I 2014 viste kommuneregnskapene en svikt på 2.7 milliarder. I 2015 fortsetter denne utviklingen, som av Kommunenes Sentralforbund er anslått til å kunne bli opp til 2 milliarder kroner når året gjøres opp.


Imidlertid kan prognosene basert på de siste tallene ved utgangen av mai måned  tyde på at svikten blir verre enn antatt. Nå antyder SSB at kommunene i 2015 kan ha 2.8 milliarder mindre å rutte  med enn i de budsjettene  som er lagt til grunn. Om dette slår til er det alvorlig for kommunesktoren.

For Senterpartiet er det et krav at Stortinget kompenserer kommunene for manglende inntekter. Regjeringen og deres støttepartier vedtok rikignok i revidert nasjonalbudsjett en kompensasjon på 1.1 milliard kroner, men tross dette kan kommmunesktoren samlet oppleve en svikt  for 2014 og 2015 på over 3 milliarder kroner. Det er naivt å tro at dette ikke vil gå ut over velfeldsproduksjonen som skole, pleie og omsorg, barnehage, kultur m. m.

Kommune- og fylkestingsvalget vil handle mye om i hvilken grad vi lokalt er i stand til å gi våre innbyggere best mulig tilbud. Rammene for dette arbeidet gis i stor grad av våre sentrale myndigheter. I dette arbeidet priortiterer Senterpartiet kommuneøkonomien svært høyt. Derfor er det beklagelig at stortingsflertallet foreløpig ikke ser det som holder på å utvikle seg med de konsekvenser det vil føre med seg. Når kommunene har basert sine budsjetter på anslag gitt av Stortinget og det ikke slår til, bør kravet være at det samme Storting kompenserer for manglende inntekter. Kun på denne måten kan velferdstilbudet opprettholdes og videreutvikles.

Per Prestrud
Varaordfører Sp