Meny

Ski ga Enebakk en kald skulder

Ski kommune presenterte sin første innbyggerundersøkelse om kommunereformen på folkemøte 27. mai.

Undersøkelsen er utført av NIVI. 49 % av de spurte er for kommunesammenslåing, 28 % er mot og 23 % vet ikke.

Når Skis innbyggere ble spurt hvilke kommuner det ville være mest naturlig å slå seg sammen med, uavhengig av deres holdning om kommunesammenslåing, svarer de i prosent (det er mulig å svare på flere alternativ): Ås 51, Oppegård 46, Frogn 10, Alle kommunene i Follo 8, Enebakk 8, Vestby 6, Oslo 4, Nesodden 3, Andre kommuner 1, Ingen 6, Ikke sikker 14.

Når Ski-folk blir spurt om sammenslåingskonstellasjoner får de alternativene Enebakk er med i følgende prosentscore: Alle kommuner i Follo 8, Ski, Oppegård, Ås og Enebakk 2, Kun Ski og Enebakk 1, Ski, Oppegård og Enebakk 1, Ski, Ås og Enebakk 1.

Når to eller flere kommuner skal slå seg sammen er det en stor fordel om innbyggerne i disse er enige i dette. Når kun rundt 1 av 10 innbyggere i Ski ønsker å slå seg sammen med Enebakk, og 9 av 10 ikke ønsker det, legger ikke det grunnlaget for at Enebakk skal komme styrket ut av en slik sammenslåing. Skis innbyggere ga således klar beskjed om hva de mener om å slå seg sammen med Enebakk. De ga forslaget en kald skulder. Det er tydelig at de ser i andre retninger enn Enebakk for å finne nye partnere.

Hans Kristian Solberg

leder Enebakk Senterparti