Meny
Bli medlem

Skivebom om yrkesfag fra Høyre

Sist endret: 27.09.2020
Høyres skolepoliske talskvinne Elisabeth Aspaker skriver leserbrev og gir inntrykk av at regjeringen ikke har gjort noe for å bedre yrkesfagene. Aspaker vet utmerket godt at det er tverrpolitisk enighet om behovet for yrkesretting av fellesfagene og at arbeidet med dette allerede er i gang, skriver skolepolitisk talskvinne i Sp Anne Tingelstad Wøien.

 

 

Av Anne Tingelstad Wøien, skolepolitisk talskvinne, Senterpartiet
 

Høyres skolepoliske talskvinne Elisabeth Aspaker skriver leserbrev og gir inntrykk av at regjeringen ikke har gjort noe for å bedre yrkesfagene. Eksempelet hun bruker er at det har vært for lite yrkesretting av fellesfagene. Aspaker vet utmerket godt at det er tverrpolitisk enighet om behovet for yrkesretting av fellesfagene og at arbeidet med dette allerede er i gang. Norsk, matte og engelsk skal tilpasses bedre studieprogrammet elevene går på og gjøres mer relevant for elevenes yrkesvalg. Nettopp derfor har alle fylkeskommuner fått i oppdrag å utpeke en skole som knutepunktsskole som skal ha ansvar for å yrkesrette disse fagene og spre til øvrige skoler i fylket. I Oppland er f.eks denne skolen Gjøvik videregående.

Vel så viktig som å yrkesrette fellesfagene er det å sørge for mer fleksibilitet i utdanningsløpet. Krav om at elevene må ta ut sin rett til treårig opplæring sammenhengende, må fjernes. Elevene må få anledning til å komme tidligere ut i lære eller i praksis i det yrket de ønsker seg. Vi trenger enda bedre mulighet for å kombinere skole og praksis tidlig og elevene må få rett til påbygging etter avlagt fagbrev. I tillegg mener Senterpartiet at enkelte av studieprogrammene rekrutterer til for mange yrker. Dette er kun noen få problemstillinger det jobbes med for at fleksibiliteten i struktur, innhold og kompetansen i videregående skole skal bli bedre.

Å mene at vi lar sjansene gå fra oss fordi vi ikke følger Høyre sine forslag er skivebom. Forslagene fra Høyre er allerede iverksatt eller allerede foreslått av de rød-grønne partiene. Noen av forslagene mener vi også er dårlige. Senterpartiet er utålmodige etter å få gjort endringer for yrkesfagene, men vi mener det er helt riktig å se yrkesfagene i helhet. Da bør vi koste på oss en Stortingsmelding med analyser og helhetlige forslag framfor å bare fremme enkeltforslag for oppmerksomhetens skyld.

Det er lite vits i å slå seg på brystet over å ha fremmet forslag hvis disse allerede er iverksatt eller er dårlige.