Meny
Bli medlem

Skjebnetrua

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Det virker som om flere ledende politikere i Telemark, i likhet med en god del andre mennesker, er grepet av skjebnetrua. Ei skjebnetru som handler om at kommunene kommer til å bli slått sammen nærmest uavhengig av hva en måtte mene og vedta lokalt. Det virker som noe av det viktigste for mange nå, er å finne en brukbar partner eller ektemake for egen kommune.

Jeg mener at en slik inngang er et uttrykk for en selvoppgivende og defensiv holdning det ikke er grunnlag for å ha. Kommunene i Telemark er store organisasjoner i sine lokalsamfunn. Organisasjoner som består av dyktige ansatte og det er organisasjoner som gjennomgående leverer gode tjenester til sine innbyggere.  

Så langt har debatten om framtidig kommunestruktur i stor grad vært en debatt om hvem som skal slå seg sammen med hvem. Det har i liten grad vært en debatt om hva som skal være oppgaveportefølje for de eventuelle nye kommunale organisasjonene. Dette er et debattmønster som en hittil har kunnet registrere hos ulike typer beslutningstakere og synsere som politikere, ledere i næringslivet, journalister og avisredaktører. Denne svakheten bør rettes opp i ved at fokus i langt større grad dreies mot hva kommunesektoren skal ha som oppgaver framover. Politikere fra regjeringspartiene, enten de befinner seg på nasjonalt nivå eller lokalt plan, er fortsatt forholdsvis flakkende i blikket når de blir spurt om hva som skal være fremtidige og ikke minst nye oppgaver for kommunene i tida som kommer. Det blir derfor spennende å se hva regjeringen bestemmer seg for på dette området.

Så kan en spekulere i om regjeringen vil bruke tvang, eller grader av tvang for å få på plass en ny kommunestruktur. Jeg mener at det er for kort tid mellom hvert valg i Norge til at sentrale myndigheter virkelig våger å spille tvangskortet. De politiske partiene er i gang med oppkjøringen til neste års kommunevalg kamp, og om et års tid er valgkampen i praksis i gang. Å komme med en sak om kommunesammenslåing ved hjelp av tvang, i den perioden som nå ligger foran oss, vil ikke være noen kioskvelter eller gladsak med tanke på et godt kommunevalg i 2015. Dette vet selvsagt strategene i de ulike politiske partiene svært godt, inklusiv i Høyre og Frp. Så kan en saktens spekulere på om det vil bli tatt i bruk mer utspekulerte metoder ved bruk av indirekte tvang gjennom f. eks klare endringer i inntektssystemet for kommunesektoren. Heller ikke det vil være noen vinnersak med tanke på det som skal skje en septemberdag neste år.

Hverken undertegnede eller Senterpartiet representerer noen prinsipiell motstand mot kommunesammenslåing, men eventuelle vedtak om sammenslåing eller andre endringer i kommunestruktu må skje så nært de det gjelder som mulig, i de enkelte kommunestyrer. Eventuelle vedtak om sammenslåing må være basert på frivillighet og vedtak må skje med grunnlag i utredninger som synliggjør hva som skal være kommunenes oppgaver.  Mulige vedtak om endringer i kommunestrukturen må og være med grunnlag i utredninger som reflekterer både nedsidene og oppsidene, ulempene og fordelene ved sammenslåing. På den måten kan en få gode prosesser i de enkelte kommunene som forankre vedtaka på en god måte.

Jan Thorsen
Gruppeleder Nome Senterparti