Meny
Bli medlem

Skjebnevalg for det norske landbruket

Sist endret: 27.09.2020
Søndag besøkte landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum landbruksmessen på Evje. Han understreket i sin tale til landbruksmessen hvor viktig landbruksnæringen er for Norge.
  • Etter et år som landbruks- og matminister har jeg besøkt alle de 19 fylkene og snakket med bønder over hele landet. Landbruket er en stor og viktig næring for Norge, som blant annet bidrar til 50 000 arbeidsplasser i landbruket og 40 000 arbeidsplasser i den landbaserte næringsmiddelindustrien.

Sp-nestlederen fremhevet hvor viktig det er å øke den norske matproduksjonen i årene som kommer, også i en global sammenheng.

  • Fremover skal vi øke den norske matproduksjonen. Verden trenger mer mat, ikke mindre. Verdens matsituasjon er i dag truet av klimakrise, sterk befolkningsvekst og stadig økende forbruk i store land som India og Kina. For å øke den norske matproduksjonen må inntektene opp, derfor vil vi trappe opp inntektene i årene som kommer.

Videre vektla Slagsvold Vedum hvordan tiltak iverksatt av den rødgrønne regjeringen har bidratt til å styrke det norske landbruket de siste årene.

  • Regjeringen har forbedret tollvernet for viktige norske produkter. Høyre har kalt det en gedigen tabbe. Både Høyre og Frp har sagt de vil reversere prosenttollgrepet som har vært helt nødvendig for å sikre de mange tusen norske arbeidsplasser i landbruket og næringsmiddelindustrien.

Landbruks- og matministeren var ikke imponert over opposisjonspartienes lovnader for hva de vil gjøre om de slipper til i regjeringskontorene, og fryktet konsekvensene av en landbrukspolitikk styrt av Høyre og Frp.

  • Høyre har sagt de vil kutte 1,5 mrd. i jordbruksoverføringene, Frp har sagt de vil kutte 5,5 mrd. De vil ha et industrilandbruk etter dansk modell. Danske bønder har i snitt 22 millioner i gjeld hver til tross for store flate arealer og et varmere klima.

Avslutningsvis beskrev Slagsvold Vedum høstens valg som et skjebnevalg for norske bønder og det norske landbruket, der mye står på spill.

  • Norge blir verken varmere, flatere eller mer stordriftsvennlig av at vi får Høyre eller Frp i regjering. Det eneste som vil forandre seg for norsk landbruk med en ny regjering er at vi vil få en landbrukspolitikk som ikke er tilpasset norsk natur og norske forhold.
    Dette valget er derfor et matvalg! Vi skal velge om vi vil ha norsk matproduksjon eller ikke. Vi skal velge om vi skal ha titusenvis av arbeidsplasser i landbruk og næringsmiddelindustri eller ikke, avsluttet Slagsvold Vedum.