Meny
Bli medlem

Skjelbredstrand ? Skyggestein ? viktig for mange!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
I Varden den 22. mai har 1. kandidat for Bypartiet i Skien, Tomas Bakken, et innlegg hvor han gir utrykk for indignasjon over undertegnedes ønske om at parsellen Skjelbredstrand ? Skyggestein fortsatt skal ligge som et prosjekt i Bypakke Grenland. Bakken mener at prosjektet må tas ut av bypakka og finansieres som et riksvegprosjekt. Parsellen Skjelbredstrand ? Skyggestein er viktig for Nome, men den er og viktig for rest Telemark.

 

Prosjektet handler om å få en helt annen og bedre innfartsveg til fylkets hovedstad, og til et svært viktig område i Telemark, - Grenland. Det er derfor jeg stod frem i NRK Telemark og gav uttrykk for min bekymring. Konsekvensene av å ta Skjelbredstrand – Skyggestein ut av bypakka vil etter all sannsynlighet være å skyve prosjektet ut i det blå, noe som vil være svært uheldig, også for Grenland. Tomas Bakken skriver på en måte som er med på å etterlate et inntrykk av at det kun er folk med adresse i Grenland som skal betale for dette prosjektet. Det er selvsagt ikke slik. Alle som kjører den nye parsellen vil betale ved passering av betalingspunkter på parsellen, og de vil betale når de passerer andre betalingspunkt i Grenlandsområdet. Prosjektet Skjelbredstrand – Skyggestein handler, som tidligere omtalt, om tilgjengeligheten til Grenland, og med det utvikling av regionen. Slik jeg forstår det, kan Grenland med sine havnemuligheter, komme til å spille en langt større rolle enn i dag, med tanke på utskiping til kontinentet. I et slikt bilde er strengen E134 fra Vestlandet via riksveg 36 mot Skien og Grenland helt sentral. Etter mitt syn bør det virkelig være i Grenlands interesse å få på plass en ny trase til erstatning for nåværende veg fra Fjærekilen til Geiteryggen. Tomas Bakken spør i sitt innlegg om det riktig å satse på riksveg 36 som ny forbindelse mellom E 18 og E134. Han mener at en ny veg på østsiden av Norsjø, fra Skien via Valebø til Notodden bør utredes. Å starte en slik prosess vil etter mitt syn være et risikoprosjekt for Telemark og for Grenland. En ny moderne veg på østsiden av Norsjø vil i beste fall ligge svært langt fram i tid, kanskje en generasjon eller to. I mellomtida må trafikken fortsette på riksveg 36 med for dårlig standard, bl.a mot Skien og Grenland. Konsekvensen kan bli at siste båt har gått fra Grenland havn lenge før veien øst for Norsjø er ferdigstilt. Telemark har vunnet store seire på samferdselsområdet de siste årene, fordi vi har fremstått som samlet og fordi vi har kuttet ut omkampene. Den resepten bør vi fortsatt følge.

 

Jan Thorsen

Gruppeleder Nome Senterparti