Meny
Bli medlem

Skjønner ikke FrP omfanget av egen reform?

Sist endret: 27.09.2020
Om gjennomføring av politireformen går på bekostning av viktige oppgaver i politiet ble tema i Stortingets spørretime da Sps justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, utfordret justisminister Anders Anundsen på dette.

 

- Regjeringen har ikke lagt godt nok til rette for at politiet skal kunne yte gode tjenester til befolkningen samtidig som de skal gjennomføre en krevende politireform, sier Klinge og peker på at det er kommet bekymringsmeldinger fra flere politidistrikt.

- Vi hører om for få ressurser og at de må prioritere ned vinningskriminalitet. Vi får også tilbakemeldinger om at dette går ut over oppfølging av mer alvorlig kriminalitet og viktig forebyggende arbeid, sier Klinge.

Senterpartiet har tidligere problematisert dette og advart mot mulige problem i gjennomføringsfasen av reformen. Klinge mener det kan virke som om regjeringa og statsråden ikke har vært forberedt på hvor krevende gjennomføringen kom til å bli.

- Derfor er det helt legitimt å spørre om det har oppstått større problem i gjennomføringen av reformen enn det regjeringen har forutsett, eller om statsråden ikke har sørget for at politidistriktene har nok ressurser til å klare denne fasen, sier Klinge.

Justisministeren benektet dette og mente at det var ingenting som tydet på at gjennomføring av reformen gikk på bekostning av andre oppgaver. Det får Klinge til å reagere.

-  Det er trist å se at justisministeren ikke vil ta innover seg signalene som kommer fra flere politidistrikt om manglende ressurser i omstillingsperioden. Anundsen fokuserer først og fremst på å bruke ressurser til omstilling, selv om dette går på bekostning av viktige politioppgaver. Jeg synes det er urovekkende at politiets øverste leder nekter å være lydhør overfor politidistriktene, som faktisk må løse disse utfordringene i hverdagen, avslutter Klinge.