Meny
Bli medlem

Skog 22: Offensiv plan ? trenger oppfølging

Sist endret: 27.09.2020
- Skog er en fremtidsnæring, men det er ingen tvil om at det kreves politiske virkemidler og vilje for å løfte skognæringen. Sp er i all hovedsak positive til tiltakene som er foreslått og forventer at regjeringen raskt kommer til stortinget med forslag om hvordan Skog 22 følges opp, sier Pollestad.

 

Skog 22 har levert en offensiv plan for å løfte norsk skognæring. Planen inneholder en rekke konkrete forslag for å styrke norsk skognæring.

- Skog er en fremtidsnæring, men det er ingen tvil om at det kreves politiske virkemidler og vilje for å løfte skognæringen. Senterpartiet er i all hovedsak positive til tiltakene som er foreslått og forventer at regjeringen raskt kommer til stortinget med forslag om hvordan Skog 22 følges opp, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad.

 

En offensiv satsing på skogen er både god næringspolitikk, miljøpolitikk og distriktspolitikk. Det aller viktigste er å utvikle nye bruksområder for tre, samt å sikre en infrastruktur som legger til rette for effektiv drift og transport.

- Senterpartiet mener det offentlige har et særlig ansvar for å etterspørre og ta i bruk produkter laget av norsk skog for eksempel som bygningsmateriale.

 

Senterpartiet har registrert at klima- og miljøministeren forsøker å stikke kjepper i hjulene for en aktiv skogbrukspolitikk.

- En politikk for å la skogen råtne på rot er dårlig næringspolitikk og også en tvilsom klimapolitikk. Det er viktig at regjeringen avklarer hvordan man ønsker å bruke skogen som et klimatiltak, avslutter Pollestad.