Meny
Bli medlem

Skog på tanken

Sist endret: 27.09.2020
NRK har i det siste satt biodrivstoff i fokus. Sp foreslo som eneste parti å fjerne veibruksavgiften for biodrivstoff i sitt alternative statsbudsjett for 2015, skriver Janne Sjelmo Nordås.

 

 

 
 
- av Janne Sjelmo Nordås, Sps samferdselspolitiske talsperson
 
NRK har i det siste satt biodrivstoff i fokus, dette er bra – men vinklinga burde vært en annen. Senterpartiet foreslo som eneste parti å fjerne veibruksavgiften for biodrivstoff i sitt alternative statsbudsjett for 2015. Dette er fordi vi mener økt bruk av biologiske energikilder, og redusert bruk av fossile er riktig vei å gå! Skal vi komme lenger i den retningen må vi fra politisk hold føre en politikk som bidrar til det, noe vi gjør. I tillegg vil Senterpartiet gi 25 prosent reduksjon i flyplassavgiftene for fly som bruker biodrivstoff.
 
Bærekraft er et vesentlig element dersom denne politikken skal bidra til et mer klimavennlig samfunn. Derfor er ikke import av biodrivstoff vårt svar, men at løsningen er biodrivstoff basert på norske ressurser. Det blir hevdet fra flere hold at det ikke er mulig å produsere nok, basert på norske ressurser. Fagetatenes forslag til NTP fastsetter et mål på 1,7 milliarder liter biodrivstoff årlig i 2030. Det er helt uansvarlig dersom en skal basere dette på importert palmeolje.
 
Senterpartiet mener det må være et politisk mål at alt dette skal produseres i Norge. Det er derfor gledelig at Norsk Skogeierforbund bekrefter at dette er mulig. Det realistiske produksjonsnivået i 2030 ligger på i underkant av halvparten av målet på 1,7 mrd. liter, gitt dagens rammevilkår for næringen.
 
Ved å forbedre rammevilkårene til norsk skogbruksnæring, og ved å gjøre biodrivstoff til et billigere alternativ enn fossilt drivstoff, kan skogbruket bli en vesentlig del av det vi mener med det grønne skiftet. Hvilket betyr å bytte ut fossile energikilder med fornybare. Nevnte NTP-forslag fastslår også at det er mulig med økt biodrivstoffproduksjon basert på norske ressurser, og mener det er behov for en biodrivstoffstrategi som omfatter produksjon, tiltak og virkemidler. Dette støtter Senterpartiet, og håper regjeringen vil følge opp dette i sin behandling av NTP.
 
Vi er enige i at biodrivstoff produsert på palmeolje ikke er bærekraftig. Derfor må vi diskutere hvordan vi kan løse dette nasjonalt. Vi trenger ny industri, og hvorfor skal ikke Norge bli like ledende på fremstilling av fornybar energi som vi er på fossil energi?