Meny

Skoledebatt i Romerikes Blad TV

Toppkandidatene til partiene i Enebakk har vært hos Romerikes Blad TV i paneldebatt. Senterpartiet ønsker å innføre aktivitetsskole fremfor å ha dagens SFO. I en pendlerkommune som Enebakk er mange familier avhengig av et godt SFO-tilbud. Dessverre er mange foreldre ikke fornøyd med dagens tilbud. Enebakk Senterparti mener av vi bør kunne tenke litt nytt på dette området. Vi ønsker derfor å innføre aktivitetsskole etter Oslomodellen. På mange skoler i Oslo fungerer dette veldig godt.

Her vil vi kunne få inn flere aktiviteter, som vi mener vil gi positive effekter både for elever og skolehverdagen. Her må Enebakk kommune tørre å gå litt foran i Akershus. Vi ønsker å bruke de erfaringene en har gjort seg på de skolene i Oslo hvor dette har vært vellykket. I Enebakk kan vi hvis vi vil og prøver.

Se debatten i lenken under i Enbakk Avis/Romerikes Blad TV.