Meny
Bli medlem

Skoledebatten i Hjartdal

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Når jeg har studert skoledebatten i Hjartdal over de siste ukene, blir jeg unektelig ganske forvirra. Først blir argumentet kvalitet lagt frem som hovedformål med debatten. Når grunnlaget for dette argumentet blir tilbakevist av statistisk materiale, dukker momentet med å samle elevene i Sauland, så får vi en mer helhetlig skole i bygda, altså en strukturendring.

Men det blir igjen hevdet at dette ikke er en strukturendring, hva er da strukturendring ?

Deretter blir argumentet, det ikke er snakk om å legge ned skolene i Hjartdal og Sauland, men om å flytte mellomtrinnet til Sauland. Dette vil føre til at det blir igjen 4-5 elever i Tuddal, er dette en kvalitetsheving at læringsmiljøet ? Er ikke dette sniknedleggelse ?. Dessuten står det tydelig i høringsutkastet, forslag C om å utrede total nedleggelse av skolene i Tuddal og Hjartdal, hvis dette ikke er skolenedleggelse så vet ikke jeg hva det er ?

Da blir det kanskje hevdet at dette bare er en utredning ikke et forslag. Da vil jeg si, at man utreder og bruker tid på et forslag som ikke er aktuelt å effektuere. SP bruker ikke tid på å debattere uaktuelle spørsmål.

Ser at ordfører Løkslid uttaler i Telen 15/01 ” at det er uaktuelt å legge ned skolene i Tuddal.

Og Hjartdal” .Dette er hyggelige ord å høre, at kanskje Sp`s mål om å bevare skolestrukturen som i dag blir alternativet allikevel. Det vil i så fall ikke bli en seier for SP, men for tre levende bygder i Hjartdal, og skape den roen og forutsigbarheten som skulle være intensjonen med denne debatten. Konklusjonen er at hele skoledebatten har vært mislykket i forhold til intensjonen om å skape ro , forutsigbarhet og være en debatt om kvalitet. Den ble derimot en

tilspissing mellom bygdene,  og mer en debatt om struktur, økonomi og om prestisjeprosjekt  drømmen om flerbrukshall, som bygdene i Tuddal og Hjartdal skulle betale prisen for.

Ja vi trenger debatt til enhver tid om prioriteringer i Hjartdal, men det bør være basert på realisme, nøkternhet og edrulighet når det gjelder investering for fremtidig satsning på nåværende økonomisk nivå i kommunen.