Meny
Bli medlem

Skolemat som helsereform

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet vil sikre dagens barn og unge bedre helse og flere leveår, uansett hvilken bakgrunn de kommer fra.

Den enkleste måten å få til raske, varige kostholdsendringer i befolkningen vil være å innføre et sunt og ernæringsmessig riktig skolemåltid til alle elever i grunnskolen. En undersøkelse gjennomført denne måneden viser at 6 av 10 nordmenn ønsker at det innføres skolelunsj (VG 18.04.2013).

Skolemat er et forebyggende helsepolitisk tiltak og skal komme i tillegg til bevilgninger til skolen for øvrig. Vi vil ikke delta i en prioriteringsdiskusjon for eksempel i mellom skolemat på den ene siden og flere lærere på den andre siden, slik Høyre legger opp til. Det er mulig å få til begge deler!
Mat er helse, og god helse er viktig for et langt og godt liv. I Norge er det betydelige sosiale helseforskjeller. En årsak er at vi har store sosiale forskjeller i kostholdet. Folk med lang utdanning og god økonomi spiser sunnere mat enn de med kort eller ingen utdanning. Kosthold er i ferd med å bli et klasseskille også i vårt land. Dette må vi unngå.
Vi må forebygge.  Først må gratisordningen med frukt og grønt utvides til hele grunnskolen og til videregående skoler. Så må vi utvide med skolemat, for eksempel med gode tilskuddsordninger som en begynnelse for å bygge opp om lokale initiativ.
Vi bør starte i ungdomsskolen. Ungdomsskoleelever dropper oftere frokosten, og lar oftere matpakka bli i igjen hjemme. På ungdomsskolen gir både elevbedrift, valgfagene og arbeidslivsfaget som nå blir innført, en god mulighet til å kombinere skolefag med skolemat. Flere skoler driver i dag elevkantine som en del av forsøket med arbeidslivsfag. Arbeidslivsfaget er mini-yrkesfag og kan i denne sammenhengen gi elevene realistisk læring i forhold til restaurant og matfaget eller helse- og oppvekstfaget de møter på videregående skole. Å lære å lage god, sunn mat fra bunnen, og regne ut forbruk, styre økonomi osv., vil være en smart start på skolemåltid i norsk skole.

I dag tilbyr de aller fleste land i verden skolematordninger på ulike måter. Norge bør følge etter. Mat på skolen gir økt trivsel, økt konsentrasjon, og rett og slett mer fornøyde elever, lærere og foreldre. Det er på tide med sunn skolemat!

Kjersti Toppe, Helsepolitisk talskvinne for Senterpartiet,  Anne Tingelstad Wøien, Skolepolitisk talskvinne for Senterpartiet, Kathrine Kleveland, Stortingskandidat for Vestfold Senterparti