Meny

Skolen - bedre enn sitt rykte

Sist endret: 16 03 2017

Det er gode grunner for å snakke skolen opp, ikke ned.

 

Spesielt Høyre og Venstre driver valgkamp ved å ”snakke skolen ned”.
Spesielt er det lærerne som får unngjelde.
I disse dager møter hundretusener av elever landet rundt til første skoledag.
I avisene er mange 6 – åringer avbildet. Alle med stjerner i øynene. De gleder seg.
De håpefulle små møtes av dyktige og motiverte lærere.
 
De viktigste faktorene for å lære er følelsen av mestring og trivsel. Læring skjer best når eleven føler seg sett og verdsatt.
Under Bondevik 2 med utdanningsminister fra Høyre ble klassebegrepet endret. Delingstall på 30 ble tatt bort. Dette har medvirket til store klasser i fag som matematikk, norsk og språk og gjør at lærerne ikke når den enkelte elev så godt som ønskelig. Mange elever føler seg ikke sett og ikke verdsatt.
 
Derfor er det viktig å redusere antallet i klassene og/eller øke lærerantallet.
Mange lærere slutter, hører vi. Grunnene sier de er tidspress, store klasser, og overdrevet rapportering. Dessuten er lønningene for norske lærere relativt sett lavere enn f. eks i Tyskland, Finland og Danmark.
 
I valgkampen har mange politiske partier konkurrert om å legge fram løfter om tiltak for å forbedre skolen. Regjeringen la nylig fram planer for det nye skoleåret. Nærmere 9000 lærere får tilbud om kompetanseheving kommende skoleår.
I Høyres planer er det særlig matematikkunskapene som skal forbedres. Venstre byr enda mer.
Det er vel og bra. Etterutdanning vil heve kvaliteten i skolen.
 
Norsk skole har i flere år  gjort det dårligere i  internasjonal sammenheng enn ønskelig. Nå har pilene snudd. Norske elever presterer ifølge PISA  langt bedre enn tidligere.
 
Senterpartiet satser på skolen og mener gode lærere, mindre klasser og motivere elever er oppskriften.
Det er gode grunner for å snakke skolen opp, ikke ned.
 
Jon Tørset, Nordland Senterparti