Meny
Bli medlem

- Skolen trenger ikke bare akademikere

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
- Senterpartiet mener at allmennlærerutdanningen fortsatt skal være et fireårig studium, sier Senterpartiets skolepolitiske talskvinne Anne Tingelstad Wøien. Regjeringen vil innføre en femårig masterutdanning fra 2017.

 

- Senterpartiet mener det er bedre å sørge for kvalitet i den utdanningen vi har og gi lærerstudentene en god og praksisnær grunnutdanning. Det gjør vi best ved å styrke dagens utdanning, sier Tingelstad Wøien.

- Vi ønsker at studentene får obligatorisk veiledning det første året etter at de kommer i praksis og vi ønsker at alle lærere skal ha rett og plikt til etter- og videreutdanning. Gjerne da ved å ta en master etter noen år, men skolen trenger ikke bare akademisk kunnskap.

- Skolen trenger også kortere etterutdanningskurs som gir lærerne jevnlig faglig påfyll, framhever Tingelstad Wøien. Fag som for eksempel kunst- og håndverk, mat og helse etc må ikke glippe i iveren etter å gjøre det bedre på pisa-testene.

I tillegg ønsker Senterpartiet at de som underviser på lærerskolene jevnlig skal ut i praksis for å møte skolehverdagen slik den er. Vi trenger en mer virkelighetsnær skole for alle, sier Tingelstad Wøien.