Meny

Skoler og senterstruktur i Ytre Enebakk

Ofte sitter jeg igjen med inntrykket av at det er ikke så farlig hvordan det går med Enebakk bare Kvernstua-skolen i magnum-format blir bygget ? for enhver pris. Man har jo svidd av mange millioner på «Berget det blå» uten å sitte igjen med noe av betydning.

Etter å ha vært med på budsjettbehandlingen før jul og lest reportasjen i Enebakk Avis kan en lure på hvordan det skal gå med bygda vår.

Det nye nå er at man budsjetterer med inntektene fra salget av Ytre Enebakk  skole! Som har en fantastisk plassering sentralt i Ytre Enebakk. Som jeg forsiktig forsøkte å antyde under kommunestyrets budsjettbehandling at dette kan da ikke så mange av Høyres velgere støtte Årre & co på??

Det som man da gjør er jo at man bidrar til å bryte opp det lille man har av senterstruktur i Ytre Enebakk. Etter mitt syn må det være bedre at man beholder denne flotte tomta, får tak i en bulldozer og senker FV120 ned i bakken, støper dekke på toppen og bygger ny skole oppå dette. Da ville man ha et sammenhengende område fra Bjerkely og ned til Mjær.

Og er det nå så sikkert at det blir så stort behov for 4-5 parallellers skole på mange år? I de fleste av de scenarionene som det arbeides med for utvikling av det sentrale Østlandet i framtiden legges det opp til at utbyggingen skal foregå i områder med banebasert offentlig kommunikasjon – i og rundt Oslo. Og bane til Enebakk kommer antagelig ennå lenger ned på lista enn lyntoget til Vestlandet.

Godt nytt år!

Kjell Dehli

Enebakk SP